Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
31 styczeń 2015
Złożenie formularza P10 (podmioty badające JZP)
10 luty 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
13 luty 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
6 marzec 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Wysokość opłaty od nadzoru

Start » Wysokość opłaty od nadzoru

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.

Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. zostanie ogłoszona w lutym 2015 r. (ze względu na konieczność wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2014 r.)

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka