Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
11 lutego 2016
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
15 lutego 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
16 lutego 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
19 lutego 2016
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Wysokość opłaty od nadzoru

Start » Wysokość opłaty od nadzoru

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w lutym 2016 r. (ze względu na konieczność wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2015 r.)

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka