Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
12 grudnia 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
13 grudnia 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
14 grudnia 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Aktualności

Start » Aktualności

 • 9 grudnia 2016

  KIBR był patronem konferencji z cyklu „Zarządzanie wartością”

  W dniach 8-11.10.2016 odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” której Honorowym Patronem była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Więcej na ten temat...

 • 6 grudnia 2016

  Uwagi KIBR do projektu ustawy o biegłych rewidentach w sprawie badania wspólnego

  W dniu 6 grudnia 2016 r. KIBR skierowała do Wiesława Janczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pismo z propozycją uregulowania w nowej ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym kwestii badania wspólnego. Zachęcamy do zapoznania się z postulatami środowiska. Więcej na ten temat...

 • 5 grudnia 2016

  Zapraszamy na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym"

  Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na seminarium pt. "Określanie stopy wolnej od ryzyka w podejściu dochodowym". Więcej na ten temat...

 • 18 listopada 2016

  Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP

  IFAC zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP. Ankieta ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla sektora oraz głównych trendów i zmian. Badanie pomoże IFAC i jej państwom członkowskim w zrozumieniu specyficznych wyzwań i szans, przed którymi stają MŚFKiA i MŚP na całym świecie. Więcej na ten temat...

 • 2 grudnia 2016

  Projekt ustawy o biegłych rewidentach został skierowany do Sejmu

  Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Projekt ustawy otrzymał numer druku sejmowego 1092. Więcej na ten temat...

 • 4 listopada 2016

  EKSPERT KIBR NA TYGODNIU ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

  5 inspirujących wydarzeń, 15 godzin praktycznych wystąpień, 28 doświadczonych prelegentów, prawie 400 uczestników – tak w skrócie można opisać tegoroczny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu. W gdańskiej edycji wydarzenia uczestniczyła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Więcej na ten temat...

 • 30 listopada 2016

  KSRF 402 omówiony w nowym alercie


  Już jest dostępny alert Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów poświęcony krajowemu standardowi rewizji finansowej 402. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, w przypadku gdy jednostka, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu korzysta z usług jednej lub kilku organizacji usługowych.
  Zachęcamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 3 listopada 2016

  KIBR w kapitule konkursu The Best Annual Report 2015

  Już po raz jedenasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report 2015". Kapitule konkursu „The Best Annual Report 2015 dla NewConnect” przewodniczyła Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była patronem merytorycznym wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 25 listopada 2016

  Podręcznik kontroli systemów informatycznych NIK

  Najwyższa Izba Kontroli wydała polskie tłumaczenie międzynarodowego Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli. Publikacja polskiego przekładu Podręcznika ma służyć upowszechnieniu przedstawionych w nim informacji oraz rozwiązań i uproszczeniu korzystania z nich osobom planującym i prowadzącym kontrole obejmujące systemy informatyczne. Więcej na ten temat...

 • 25 listopada 2016

  Już jest nowy alert o KSRF 330


  Komisja ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alert wyjaśniający krajowy standard rewizji finansowej 330. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za zaprojektowanie i zastosowanie reakcji (czyli procedur i testów) odpowiednich do ryzyka istotnego zniekształcenia rozpoznanego podczas badania sprawozdań finansowych – zgodnie z MSB 315.
  Zapraszamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 26 października 2016

  ZA NAMI XVII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

  Środowisko biegłych rewidentów jest u progu dużych zmian, w życie wchodzą nowe standardy badania, zmieni się też zakres komunikacji audytora z firmą oraz zasady nadzoru nad profesją. O tym, co dokładnie się zmieni i jak się przygotować rozmawiało blisko 350 uczestników XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Więcej na ten temat...

 • 22 listopada 2016

  Seminarium KNF "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej"

  Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium "Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej". Spotkanie skierowane jest do pracowników komórek sprawozdawczych i księgowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Więcej na ten temat...

 • 21 listopada 2016

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Bank Światowy zapraszają na VI konferencję MSSF


  Konferencja będzie poświęcona Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej: wyzwania praktyki - ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania.
  Na wydarzeniu wystąpią: Guido Beltrani, dr Renata Sochacka, Ewa Sowińska, Anna Sirocka, Jarett Decker, Joanna Dadacz, dr Teresa Cebrowska, prof. Radosław Ignatowski, dr Sylwia Silska - Gembka, Katarzyna Koleśnik, Philippe Danjou, Ilona Pieczyńska – Czerny, prof. Aldona Kamela-Sowińska.
  Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w hotelu Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24. Udział w wydarzeniu bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji pod adresem konferencja_MSSF@skwp.pl.
  Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń pierwszych 30 osób. Więcej na ten temat...

 • 4 listopada 2016

  KIBR obecny na X Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG

  Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz Monika Kaczorek, członek KRBR, uczestniczyli w tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem spotkania było funkcjonowanie spółek w nowej rzeczywistości regulacyjnej. Więcej na ten temat...

 • 18 listopada 2016

  Zapraszamy do udziału w badaniu rynku MŚP

  IFAC zaprasza przedstawicieli małych i średnich firm audytorskich do udziału w ankiecie na temat rynku MŚP. Ankieta ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla sektora oraz głównych trendów i zmian. Badanie pomoże IFAC i jej państwom członkowskim w zrozumieniu specyficznych wyzwań i szans, przed którymi stają MŚFKiA i MŚP na całym świecie. Więcej na ten temat...

 • 17 listopada 2016

  Targi CSR – transmisja na żywo

  17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targi CSR największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce. Przez cały czas trwania targów, w godzinach 9 – 17 prowadzona będzie transmisja na żywo z wydarzenia na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl . WSTĘP NA TARGI JEST WOLNY. Więcej na ten temat...

 • 16 listopada 2016

  Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

  W dniu 16 listopada 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 14 listopada 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, a także projekty aktów wykonawczych do niej w postaci rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów. Więcej na ten temat...

 • 14 listopada 2016

  Raportowanie odpowiedzialności. Odpowiedzialne raportowanie 29.11.2016 r. - Zielona Góra

  W 2017 roku wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych, zmienia się też Ustawa o biegłych rewidentach. Więcej na ten temat...

 • 26 października 2016

  KIBR w jury konkursów na najlepsze raporty społeczne i prace naukowe o etyce biznesu

  4 października odbyła się Gala 10-lecia konkursu Raporty Społeczne organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 13 października wręczono z kolei nagrody w konkursie Verba Veritas na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. W jury obu konkursów zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Więcej na ten temat...

 • 14 listopada 2016

  Pierwsza na świecie agencja detektywistyczna zagości na konferencji, której patronuje KIBR

  24 listopada odbędzie się VI edycja CEE Fraud & Risk Conference, organizowana przez IBBC Group. Głównym partnerem tegorocznej międzynarodowej konferencji będzie PINKERTON - legenda XIX wiecznej Ameryki. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została partnerem wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 14 listopada 2016

  Nowe wymagania dotyczące komitetów audytu – zapraszamy na konferencję KNA

  Komisja Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego zaprasza na konferencję „Nowe Wymagania UE dotyczące audytu dla komitetów audytu: Wsparcie dla Polski w dostosowaniu do nowych europejskich wymagań”. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej na ten temat...

 • 8 listopada 2016

  Jak zwiększyć skuteczność procesu wyboru biegłego rewidenta

  Federacja Europejskich Księgowych prezentuje cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta. Dokument podsumowuje opracowanie FEE wydane w 2013 roku. Więcej na ten temat...

 • 25 lipca 2016

  KIBR PARTNEREM OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie. Więcej na ten temat...

 • 7 listopada 2016

  Promocja ACCA dla Członków KIBR

  W imieniu ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) serdecznie zapraszamy wszystkich członków KIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, do skorzystania ze specjalnej oferty zdobycia kwalifikacji ACCA. Więcej na ten temat...

 • 2 listopada 2016

  KIBR zaprasza na VI Konferencję Rada Nadzorcza

  VI Konferencja Rada Nadzorcza poświęcona będzie praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego. Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2016 r. w Katowicach. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została patronem medialnym wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 31 października 2016

  FEE opracowało przegląd inicjatyw w zakresie wskaźników jakości badania

  Federacja Europejskich Księgowych w swoim materiale informacyjnym zwraca uwagę na istniejące wskaźniki dotyczące jakości audytu. Zestawienie prezentuje także kluczowe różnice pomiędzy stosowanymi wskaźnikami. Więcej na ten temat...

 • 31 października 2016

  Dobiegł końca I etap rekrutacji uczestników do projektu „szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich


  Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się aby wziąć udział w projekcie i przesłały swoje kandydatury. Z 32 otrzymanych zgłoszeń, do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane 22 osoby. Więcej na ten temat...

 • 28 października 2016

  FEE udostępniła platformę do monitorowania stanu implementacji unijnej reformy

  Federacja Europejskich Księgowych udostępniła platformę internetową, która umożliwia bieżące monitorowanie stanu implementacji unijnej reformy rynku audytu. Serwis pozwala także porównywać konkretne opcje, na które w toku wdrażania nowych przepisów zdecydowały się poszczególne kraje członkowskie. Więcej na ten temat...

 • 26 października 2016

  KIBR patronem 6. Targów CSR

  Firmy i organizacje realizujące praktyki z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju lub też oferujące usługi w tym obszarze mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na 6. Targach CSR. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem Targów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. KIBR został patronem wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 20 października 2016

  DYREKTOR FINANSOWY, CZYLI CZŁOWIEK RENESANSU

  Zdaniem uczestników Kongresu Dyrektorów Finansowych CFO to dziś wizjoner, który coraz częściej odpowiedzialny jest za CSR i zapewnia firmie odpowiednie finansowanie, znając przy tym nowe technologie oraz nawyki płatnicze klientów. KIBR był partnerem projektu. Więcej na ten temat...

 • 25 października 2016

  KIBR partnerem konferencji o prawie upadłościowym

  KIBR został patronem VIII Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największej debaty naukowej poświęconej zagadnieniom związanym ze znowelizowanym prawem upadłościowym. Organizatorem kongresu jest Instytut Allerhanda. Więcej na ten temat...

 • 24 października 2016

  Dodatkowe grupy - bezpłatne szkolenia z MSSF dla kandydatów na biegłych rewidentów

  Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów do udziału w bezpłatnym, trzydniowym szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szkolenia finansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach projektu Banku Światowego, które odbywały się od kwietnia do czerwca 2016 roku cieszyły się dużym zainteresowaniem i uruchomione zostały 3 dodatkowe grupy. Więcej na ten temat...

 • 20 października 2016

  KIBR PARTNEREM I EDYCJI „MENTORING WEEKENDU”

  Świat biznesu, nauki, sztuki i organizacji społecznych spotkał się na sopockiej plaży w trakcie pierwszej edycji „Mentoring weekend”. Wydarzenie miało na celu propagowanie idei dzielenia się wiedzą i budowanie relacji między mentorami i osobami, które dopiero budują swoją karierę. KIBR był partnerem wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 10 października 2016

  CENTRUM EDUKACJI KIBR POSZUKUJE AUTORA/AUTORÓW


  Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2017 rok. Materiały dotyczyć będą tematu: „Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych." Więcej na ten temat...

 • 20 października 2016

  Ruszyła rejestracja na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu

  Już 24 października startuje Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2016 – intensywny tydzień wydarzeń i komunikacji wokół tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju: prezentacje, panele ekspertów, ciekawe case'y. 
  Więcej na ten temat...

 • 14 października 2016

  KIBR zorganizował panel dla przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

  Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w prowadzeniu biznesu. Takiego wsparcia może udzielić im biegły rewident. O tym, jak audytor może pomóc w rozwoju firmy mówili eksperci panelu KIBR na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach. Więcej na ten temat...

 • 20 października 2016

  Druga edycja projektu Szkolenie szkolących - podnoszenie kompetencji trenerskich

  W związku z dużym sukcesem, jakim okazała się pierwsza edycja projektu „Szkolenie szkolących”, Komisja ds. szkoleń i Centrum Edukacji KIBR pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu „Szkolenie szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Projekt realizowany jest ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy oraz Banku Światowego. Będzie on realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych. Więcej na ten temat...

 • 20 października 2016

  KIBR poszukuje kierownika Działu Wsparcia z Zakresu Rewizji Finansowej

  Krajowa Izba biegłych Rewidentów poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Wsparcia z Zakresu Rewizji Finansowej. Więcej na ten temat...

 • 14 października 2016

  Przedstawiciele KIBR uczestnikami międzynarodowego forum Sieci Zapewnienia Jakości

  Przedstawiciele Krajowej Komisji Nadzoru wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Atenach w ramach Sieci Zapewnienia Jakości – Quality Assurance Network-Audit. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  w zakresie nadzoru samorządowego i publicznego między instytutami członkowskimi QAN-Audit oraz przedstawicielami nadzorów publicznych. Więcej na ten temat...

 • 18 października 2016

  Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

  Informujemy, iż Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Wydziale Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Więcej na ten temat...

 • 30 września 2016

  KIBR ZOSTAŁ PARTNEREM INSTYTUCJONALNYM FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

  Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym. Więcej na ten temat...

 • 12 października 2016

  Już za moment XVII Doroczna Konferencja Audytingu – śledź relację online

  Już 17-19 października w hotelu Narvil w Serocku odbędzie się XVII Doroczna Konferencja Audytingu. Temat przewodni wydarzenia to: „Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?”. Relacja z konferencji dostępna będzie na stronie www.dka.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 30 września 2016

  KIBR OBECNY NA ZJEŹDZIE KATEDR RACHUNKOWOŚCI

  Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości oraz rewizji finansowej były tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Z przemówieniem na otwarcie spotkania oraz referatem wystąpiła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR. Więcej na ten temat...

 • 14 października 2016

  Zapraszamy do udziału w VII Kongresie Antyfraudowym

  KIBR partnerem VII Kongresu Antyfraudowego. Eksperci omówią najbardziej aktualne problemy rynku finansowego, w tym aspekt – cyberbezpieczeństwa. Spotkanie odbędzie się 25 października 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie.  Więcej na ten temat...

 • 14 października 2016

  KIBR partnerem konferencji o nadużyciach i zarządzaniu ryzykiem w biznesie

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na szóstą Międzynarodową Konferencję „Central & Eastern Europe Fraud & Risk Conference” pod hasłem Preventing – Managing – Resilience organizowaną przez IBBC Group. Spotkanie odbędzie się 24 listopada w Warszawie. Dla biegłych rewidentów przewidziana jest zniżka na udział w wydarzeniu. Więcej na ten temat...

 • 13 października 2016

  Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach

  W dniu 12 października 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 5 października 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.  Więcej na ten temat...

 • 7 października 2016

  NBP przypomina o obowiązku przekazania danych do bilansu płatniczego

  Narodowy Bank Polski prosi członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o informowanie swoich klientów o obowiązku przekazywania do NBP sprawozdań niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego. NBP liczy, że wsparcie firm audytorskich doprowadzi do poprawy terminowości i jakości otrzymywanych przez NBP danych. Więcej na ten temat...

 • 7 października 2016

  Wyjaśniamy, jak przygotować oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie minimalnych elementów, jakie powinno zawierać oświadczenie o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. KRBR udostępniła także wzór projektu oświadczenia. Więcej na ten temat...

 • 7 października 2016

  KONKURS OFERT - SPRZĄTANIE

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Więcej na ten temat...

 • 29 września 2016

  ROLA AUDYTORA W ROZWOJU BIZNESU BĘDZIE TEMATEM PANELU KIBR NA EUROPEJSKIM KONGRESIE MŚP

  Czy decyzje firmy są rentowne? Jak przekonać bank lub inwestora i jak upewnić się, czy firma ma bezpieczną strategię podatkową ? O roli audytora we wsparciu rozwoju biznesu będą mówili uczestnicy panelu organizowanego przez KIBR w ramach VI Europejskiego Kongresu MŚP. Spotkanie odbędzie się 11 października. Więcej na ten temat...

 • 5 października 2016

  Zapraszamy do transmisji na żywo z Kongresu Dyrektor Finansowy Roku


  ACCA, Euler Hermes oraz dziennik „Rzeczpospolita” zapraszają do udziału w kongresie oraz gali finałowej konkursu “Dyrektor Finansowy Roku”. Transmisja na żywo ze spotkania rozpocznie się 5 października 2016 r. (środa), w godz. 15.00 - 23.00.
  KIBR jest patronem wydarzenia. Na kongresie z wykładem wystąpi Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Zapraszamy do śledzenia relacji online.
  Strona transmisji:
  http://event.webcaster.pl/live/dfr/ Więcej na ten temat...

 • 23 września 2016

  ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ - ODPOWIEDZIALNY BIZNES"

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 6 października 2016 r. Więcej na ten temat...

 • 4 października 2016

  Nowy alert dotyczący KSRF 320 już dostępny


  Zapraszamy do lektury alertu poświęconego Krajowemu Standardowi Rewizji Finansowej 320. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za zastosowanie koncepcji istotności przy planowaniu i przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych.
  Przypominamy, że nowe Krajowe Standardy Rewizji Finansowej obowiązują najpóźniej do badania i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się:
  • 31 grudnia 2016 r. i później – jeśli podmiot uprawniony świadczy usługi jednostkom zainteresowania publicznego,
  • 31 grudnia 2017 r. i później – jeśli podmiot uprawniony nie świadczy usług jednostkom zainteresowania publicznego. Więcej na ten temat...

 • 29 sierpnia 2016

  JUŻ PONAD 200 OSÓB ZGŁOSIŁO UDZIAŁ W XVII DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

  200 osób zgłosiło się już do udziału w XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Znamy też kolejne nazwiska ekspertów i patronów tegorocznego wydarzenia. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku. Więcej na ten temat...

 • 3 października 2016

  Gras Savoye brokerem ubezpieczeniowym KIBR

  Uprzejmie informujemy, iż KIBR zakończyła przetarg na wybór brokera ubezpieczeniowego KIBR. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Gras Savoye Polska Sp. z o.o., która od dnia 01.09.2016 r. została wyłącznym brokerem ubezpieczeniowym KIBR. Usługi Gras Savoye dostępne są dla wszystkich członków KIBR. W ślad za otrzymanym pełnomocnictwem Gras Savoye rozpoczęło prace nad przygotowaniem nowej oferty z zakresu ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych OC dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Więcej na ten temat...

 • 27 września 2016

  „Jaka przyszłość czeka rady nadzorcze” – debata ekspercka z udziałem KIBR

  10 października 2016 r., w ramach odbywającego się w Katowicach, VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie debata ekspercka pt. „Jaka przyszłość czeka rady nadzorcze”. Udział w spotkaniu weźmie Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Więcej na ten temat...

 • 23 września 2016

  Zapytanie ofertowe

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na zorganizowanie szkoleń dla wizytatorów i kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru.
  Więcej na ten temat...

 • 22 września 2016

  Umiejętne dostosowanie się do zmiennych warunków gospodarczych sukcesem działalności CFO – VIII Kongres Dyrektorów Finansowych


  5 października 2016 roku w Warszawie, odbędzie się po raz ósmy Kongres Dyrektorów Finansowych, który będzie uroczystym podsumowaniem ogólnopolskiego cyklu spotkań profesjonalistów – osób zarządzających finansami firm i przedsiębiorstw w Polsce. Podczas uroczystej gali zostaną ogłoszeni laureaci XI. edycji nagród „Dyrektor Finansowy Roku”. Gośćmi specjalnymi tegorocznego kongresu są Aleksander Doba – polski podróżnik oraz Leszek Kąsek – Główny Ekonomista z biura Banku Światowego w Polsce. Więcej na ten temat...

 • 8 września 2016

  Biegły rewident w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie przyjmowania środków EU – zapraszamy na konferencję

  RO KIBR w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Unią Metropolii Polskich zapraszają na konferencję „Audyt i rewizja oraz inne usługi biegłego rewidenta w jednostkach samorządu terytorialnego w okresach absorpcji środków z UE – wzajemne doświadczenia i kierunki dla nowego okresu programowania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi. Więcej na ten temat...

 • 22 września 2016

  Jest polska wersja dokumentu FEE o nowej roli komitetów audytu

  Federacja Europejskich Księgowych wydała dokument, w którym omawia rosnącą rolę komitetu audytu w Europie. Zwiększy się też komunikacja między komitetami a biegłymi rewidentami. Teraz materiał FEE dostępny jest także po polsku. Za tłumaczenie odpowiedzialna była KIBR. Więcej na ten temat...

 • 13 września 2016

  Ponad tysiąc osób zgłosiło się na szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

  Dobiegła końca rekrutacja uczestników dwudniowych szkoleń z innych usług biegłego rewidenta finansowanych przez Bank Światowy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 1103 biegłych rewidentów zgłosiło chęć udziału w projekcie.  Więcej na ten temat...

 • 29 lipca 2016

  ŁÓDŹ DBA O SENIORÓW

  Regionalny Oddział KIBR w Łodzi jako pierwszy region w kraju zorganizował spotkanie „Senior artysta” –warsztat artystyczny dla biegłych rewidentów-seniorów. – To ważny krok w budowaniu społecznych więzi ponadpokoleniowych w naszym samorządzie – wyjaśniają organizatorzy projektu. Więcej na ten temat...

 • 9 września 2016

  Zapraszamy do udziału w webinarium na temat nowych standardów raportowania

  Bank Światowy zaprasza do udziału w internetowym warsztacie na temat zmian w standardach raportowania przez biegłego rewidenta. Webinarium odbędzie się 13 września. Temu tematowi zostanie poświęcony także kurs organizowany przez Centrum Edukacji KIBR. Więcej na ten temat...

 • 27 lipca 2016

  KIBR W JURY KONKURSU „RAPORTY SPOŁECZNE”

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została zaproszona do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. To wielkie wyróżnienie dla samorządu. Więcej na ten temat...

 • 13 września 2016

  KIBR partnerem Mentoring weekendu

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów dołączyła do grona partnerów Mentoring weekendu organizowanego przez Forum Mentorów. Więcej na ten temat...

 • 12 września 2016

  KIBR partnerem konferencji „Skuteczne budowanie wartości spółek”

  O tym jak maksymalizować korzyści ze zmian prawa w zakresie sprawozdawczości niefinansowej rozmawiać będą uczestnicy Konferencji organizowanej przez Ministerstwo Finansów, Bank Światowy, Giełdę Papierów Wartościowych oraz firmę Delloite. W panelu poświęconym najnowszym trendom w sprawozdawczości wystąpi p. Monika Kaczorek, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Konferencja odbędzie się w siedzibie GWP w Warszawie, 19 września 2016 r. Więcej na ten temat...

 • 14 lipca 2016

  KIBR PRZEKAZAŁA UWAGI DO PROJEKTU NOWEJ USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2016 R.

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 6 lipca 2016 r.). Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Więcej na ten temat...

 • 12 września 2016

  Opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o biegłych rewidentach


  W dniu 9 września 2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało kolejny (z dnia 2 września 2016 r.) projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
  Obecnie Dział Prawny Biura KIBR i władze Samorządu analizują zapisy ustawy. O ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco. Więcej na ten temat...

 • 5 września 2016

  Zapraszamy na szkolenia z MSB w praktyce dla liderów

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na bezpłatne szkolenia z międzynarodowych standardów badania w praktyce dla liderów. Absolwenci będą prowadzili szkolenia z MSB w regionach. Uczestników do projektu mogą zgłaszać Regionalne Oddziały KIBR do 12 września 2016 roku. Więcej na ten temat...

 • 5 września 2016

  Już jest dostępny nowy alert o KSRF 315


  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert. Omawiany Krajowy Standard Rewizji Finansowej 315 dotyczy identyfikacji i oceny ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia.
  Zachęcamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 23 sierpnia 2016

  Szkolenie dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku.

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na spotkanie wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku, do tematu:
  Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek, które odbędzie się 23 września 2016 r. w godzinach 9:00-15:50 w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 80. Więcej na ten temat...

 • 22 sierpnia 2016

  23 sierpnia ruszy uzupełniająca rejestracja na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

  Za nami pierwszy etap rekrutacji na szkolenia finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Etap ten był skierowany do biegłych rewidentów, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w szkoleniach podczas badania popytu przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia bieżącego roku. Więcej na ten temat...

 • 18 sierpnia 2016

  KIBR partnerem VI Konferencji Finansowej Instytutu Audytorów Wewnętrznych

  12 października 2016 roku, w hotelu Marriott w Warszawie, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zorganizuje szóstą już konferencję Finansową, której tematem będzie “Audyt wewnętrzny i jego relacje z interesariuszami". W czasie konferencji poruszane będą tematy związane z rolą audytu wewnętrznego w organizacji i jego wpływu na jej funkcjonowanie. Partnerem merytorycznym konferencji jest KIBR. Patronem medialnym wydarzenia został portal INFOR.pl Więcej na ten temat...

 • 18 sierpnia 2016

  RO KIBR i SKwP otrzymają prezentacje do ODZ na 2016 rok


  Aktualizacja: 18:44, 24.08.2016 r.
  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Centrum Edukacji KIBR opracowały komplet materiałów szkoleniowych na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2016 roku. Centrum Edukacji KIBR we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce zdecydowało się także opracować prezentacje multimedialne pomocne przy prowadzeniu szkoleń z tematów, do których materiały wydało SKwP. Dzięki nowym prezentacjom biegli rewidenci będą mieli dostęp do szkoleń i materiałów o jednolitym, wysokim standardzie. Więcej na ten temat...

 • 12 sierpnia 2016

  Dobiegł końca I etap rekrutacji uczestników do projektu „szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich

  31 kandydatów zgłosiło chęć udziału w projekcie „Szkolenia dla szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Do 17 sierpnia 2016 roku poinformujemy wybrane osoby o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji – będzie nim spotkanie mające na celu bezpośrednie przedstawienie swojej kandydatury. Więcej na ten temat...

 • 10 sierpnia 2016

  16 sierpnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

  We wrześniu i październiku 2016 roku KIBR przeprowadzi cykl dwudniowych fakultatywnych szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. 16 sierpnia uruchomione zostaną zapisy na konkretne szkolenia – skierowane do biegłych rewidentów, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w nich podczas badania popytu przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 roku i stycznia bieżącego roku. Więcej na ten temat...

 • 3 sierpnia 2016

  Zapytanie ofertowe - obsługa techniczna konferencji


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę techniczną konferencji organizowanej przez KIBR. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
  W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie formularza cenowego oraz jego przesłanie w postaci elektronicznej na adres: robert.lukasik@kibr.org.pl w terminie do 10 sierpnia 2016 r.
  Podstawowym warunkiem wyboru będzie cena. Więcej na ten temat...

 • 1 sierpnia 2016

  Projekt KSR "Środki trwałe" w publicznej dyskusji

  Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe" - wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag do tego projektu w terminie do dnia 31 października 2016 r. Więcej na ten temat...

 • 25 lipca 2016

  Bezpłatny projekt szkoleniowy „Szkolenie szkolących” – podnoszenie kompetencji trenerskich

  Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Szkolenia dla szkolących”. W ramach działań rozwojowych, Komisja ds. szkoleń i Centrum Edukacji KIBR ogłaszają nabór uczestników do bezpłatnego projektu szkoleniowego „Szkolenie szkolących – jak efektywnie prowadzić szkolenia”. Szkolenie jest finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Będzie on realizowany przez trenerów mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie uczenia dorosłych. Więcej na ten temat...

 • 19 lipca 2016

  KIBR PARTNEREM SPOTKANIA „BIZNES, CSR I PRAWA CZŁOWIEKA”

  Za nami spotkanie z cyklu „Zarządzanie wartościami w firmie: liderzy o CSR”, którego partnerem była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Tym razem zgromadzeni w Sky Clubie goście – przedstawiciele trójmiejskich środowisk biznesowych i naukowych – mieli okazję wysłuchać wykładu Jacqueline Kacprzak, Radcy Ministra w Ministerstwie Rozwoju, zatytułowanego „Binzes, CSR i prawa człowieka”. Więcej na ten temat...

 • 13 lipca 2016

  Jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach

  Informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. - obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP - ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000). Więcej na ten temat...

 • 14 lipca 2016

  Zapraszamy do lektury alertu o KSRF 300


  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert dotyczący Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 300. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za planowanie badania sprawozdań finansowych.
  Zachęcamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 13 lipca 2016

  KIBR PARTNEREM KONFERENCJI Z CYKLU EKONOMIA/KULTURA/ WARTOŚCI

  Przyszłość współczesnej ekonomii i kondycja społeczeństw to zagadnienia, które stanowiły temat przewodni konferencji z cyklu ekonomia/kultura/wartości, zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej 13 czerwca 2016 r. KIBR był partnerem wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 13 lipca 2016

  KRBR SPOTKAŁA SIĘ Z REGIONAMI, BY PODSUMOWAĆ ROK PRACY

  30 czerwca Krajowa Rada Biegłych Rewidentów spotkała się z przedstawicielami Regionalnych Oddziałów, aby podsumować miniony rok pracy na rzecz samorządu oraz przedstawić sprawozdanie finansowe Izby. Więcej na ten temat...

 • 12 lipca 2016

  FEE zebrało informacje o progach badania w Europie

  Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje progi obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w krajach europejskich. Dokument określa małe jednostki oraz pokazuje kryteria zwolnień z obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w Europie po przyjęciu dyrektywy 2013/34/EU z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Materiał wydany w maju 2016 r. dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Islandii (dane z kwietnia 2016 r.). Więcej na ten temat...

 • 8 lipca 2016

  Bank Światowy zaprasza do wypełnienia ankiety o rynku audytorskim w Polsce

  Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do analizy rynku audytorskiego w Polsce. Oprócz danych statystycznych projekt dostarczy ważnych informacji, o tym jak postrzegana jest wartość badania sprawozdań finansowych w kraju. Więcej na ten temat...

 • 7 lipca 2016

  ZNAMY NOWY PROJEKT USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

  7 lipca 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów jest w trakcie analizowania dokumentu. Samorząd ma siedem dni na przedstawienie stanowiska w sprawie brzmienia nowej ustawy. Więcej na ten temat...

 • 7 lipca 2016

  POLSKA WERSJA WYTYCZNYCH RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO G4 JUŻ DOSTĘPNA

  60 proc. przedsiębiorstw na świecie stosuje standardy GRI przy raportowaniu danych niefinansowych. Teraz także polskie firmy mogą stosować międzynarodowe wytyczne. KIBR był partnerem tłumaczenia najnowszej wersji standardu na język polski. 28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji upublicznienia polskiej wersji standardu. Więcej na ten temat...

 • 6 lipca 2016

  KNA opracowała dokument na temat zmian na polskim rynku badań JZP

  Komisja Nadzoru Audytowego przygotowała sprawozdanie na temat zmian w Polsce na rynku świadczenia usług w zakresie badań ustawowych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego. W dokumencie zaprezentowano kluczowe wskaźniki monitorowania rynku badań JZP w tym dotyczące poziomu koncentracji rynku oraz ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych. Materiał przedstawia także ramy prawne w zakresie komitetów audytu. Więcej na ten temat...

 • 29 czerwca 2016

  Ministerstwo Finansów informuje o wejściu w życie rozporządzenia


  Ministerstwo Finansów w komunikacie przekazanym do KIBR  przypomniało, że od 17 czerwca 2016 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.
  Oznacza to także, że przepisy obecnie obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie  mają zastosowanie w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z postanowieniami rozporządzenia. Więcej na ten temat...

 • 28 czerwca 2016

  O polskiej wersji wytycznych GRI G4 – pomoc dla firm w opracowaniu raportów niefinansowych

  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z partnerami przygotowało polską wersję wytycznych GRI G4. To najbardziej popularny wzór raportowania niefinansowego. Dostępność tego standardu w języku polskim będzie dużą pomocą dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów.  Wytyczne zaprezentowano podczas konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” 28 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. Więcej na ten temat...

 • 22 czerwca 2016

  Nowe Standardy Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli


  Najwyższa Izba Kontroli przekazała przekład nowych, zatwierdzonych w 2013 r. standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Standardy definiują podstawowe zasady: w sektorze publicznym, kontroli finansowej, kontroli wykonywania zadań oraz kontroli zgodności.
  Celem opracowania nowej wersji standardów było określenie miarodajnych i wspólnych dla wszystkich naczelnych organów kontroli ram odniesienia, niezbędnych do zapewnienia wiarygodności, jakości i profesjonalizmu kontroli w sektorze publicznym.
  Zapraszamy do zapoznania się ze standardami ISSAI 100-400 Więcej na ten temat...

 • 21 czerwca 2016

  FEE PODSUMOWAŁA STAN IMPLEMENTACJI UNIJNEJ REFORMY

  Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje stan implementacji unijnego rozporządzenia ws. badań JZP. FEE prezentuje także opcje, z których państwa członkowskie skorzystały w procesie implementacji i zauważa, że kraje poszły w kierunku europejskiego harmonizacji rynku. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwca 2016

  KIBR OBECNY NA IV KONGRESIE MORSKIM W SZCZECINIE

  Przy budowaniu statków ważna jest współpraca – także z biegłym rewidentem. To jeden z wniosków bloku „Stocznie, żegluga i porty” w trakcie IV Kongresu Morskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele KIBR. Samorząd po raz pierwszy został zaproszony do udziału w wydarzeniu. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwca 2016

  17 CZERWCA W ŻYCIE WESZŁO ROZPORZĄDZENIE WS. BADAŃ JZP

  17 czerwca w życie wchodzą postanowienia unijnego rozporządzenia ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Zmienią się regulacje dotyczące m.in. audytu oraz kontroli jakości badania sprawozdań finansowych tych jednostek. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie należy stosować nowe przepisy. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwca 2016

  Ruszyły pierwsze szkolenia – MSB w praktyce

  Warszawa jest pierwszym miastem, w którym biegli rewidenci wzięli udział w szkoleniach z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Organizatorami trzydniowych szkoleń są Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwca 2016

  KIBR PARTNEREM TŁUMACZENIA STANDARDÓW RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO – ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

  Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie polska wersja standardu raportowania GRI G4. KIBR był partnerem tłumaczenia. Więcej na ten temat...

 • 15 czerwca 2016

  MINISTERSTWO FINANSÓW PRZYCHYLI SIĘ DO PROPOZYCJI UREGULOWANIA KWESTII BIEGŁEGO REWIDENTA - SENIORA

  Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”. Więcej na ten temat...

 • 10 czerwca 2016

  KIBR BYŁ PARTNEREM SESJI W TRAKCIE EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

  KIBR był partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa - jak uzdrowić system?” w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy rozmawiali o skali problemu, proponowanych zmianach prawnych i doświadczeniach różnych branż. W sesji wziął udział Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Gościem specjalnym debaty był Minister Finansów Paweł Szałamacha. Więcej na ten temat...

 • 9 czerwca 2016

  Konferencja "Dwa światy" za nami

  W danych, które przetwarzają audytorzy, zaszyte są informacje interesujące dla rynku. Obok audytu można dostarczać raport z rekomendacjami czy rozwiązaniami konkretnych problemów - mówił Jacek Santorski na konferencji "Dwa Światy - audytora i biznesu. Zapraszamy do relacji z wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 9 czerwca 2016

  Seminarium CEDUR "Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG"


  Zapraszamy na seminarium CEDUR pt. "Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG". Seminarium skierowane jest do przedstawicieli sektora bankowego.
  Celem seminarium jest przedstawienie przedstawicielom polskiego sektora bankowego nowych obowiązków nałożonych na nich w wyniku wejścia w życie BRRD oraz implementacji postanowień Dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Podczas seminarium omówione zostaną regulacje BRRD oraz zapisy projektu ustawy o BFG w zakresie, najpierw planów resolution i w kontraście do nich, zakresu planu naprawy banku, sposobu ich opracowania, aktualizacji i realizacji. Szczegółowo opisane zostaną procedury z punktu widzenia praw i obowiązków banku.
  Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (w godz. 10:30 - 14:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 21 czerwca 2016 roku.
  Udział w seminarium jest bezpłatny.
  Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj. Więcej na ten temat...

 • 9 czerwca 2016

  Seminarium KNF „Badanie i ocena nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”


  Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium „Badanie i ocena nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. Spotkanie kierowane jest do pracowników zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, w szczególności do osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem. Więcej na ten temat...

 • 8 czerwca 2016

  Sprawozdanie finansowe KIBR za 2015 r.


  Realizując jeden z postulatów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, na stronie internetowej KIBR zamieszczono pełne sprawozdanie finansowe samorządu za 2015 r., wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz opinią i raportem biegłego rewidenta. Komplet informacji w tym względzie dostępny jest tutaj.

  Więcej na ten temat...

 • 7 czerwca 2016

  KIBR PARTNEREM TŁUMACZENIA STANDARDÓW RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO – ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ


  Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie polska wersja standardu raportowania GRI G4. KIBR jest partnerem tłumaczenia. Więcej na ten temat...

 • 31 maja 2016

  Sprawozdanie KNA

  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za 2015 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 30 maja 2016

  Czym jest a czym może być dla spółki audyt? – zapraszamy na konferencję „Dwa światy: audytora i biznesu”

  O tym, jakie są oczekiwania przedsiębiorców względem audytorów mówi Agnieszka Gajewska, prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, organizatora konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo”. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Arkadach Kubickiego (Zamek Królewski w Warszawie). Więcej na ten temat...

 • 27 maja 2016

  Zapraszamy do debaty o perspektywach profesjonalizacji wyceny przedsiębiorstw w Polsce

  Polskie towarzystwo ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zapraszają na debatę pt. „Perspektywy profesjonalizacji wyceny przedsiębiorstw w Polsce”. Więcej na ten temat...

 • 24 maja 2016

  Medale KIBR w 2016 r.


  Przypominamy o możliwości przesyłania do Biura KIBR wniosków o przyznanie medalu KIBR.
  Medal KIBR przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać regionalne oddziały samorządu, organy KIBR, a także poszczególni biegli rewidenci.
  Wnioski (tylko i wyłącznie w formie pisemnej) z rekomendacją(-ami) o odznaczenie medalem KIBR będą przyjmowane do dnia 31 maja br. (warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku jest zawarcie w nim czytelnego podpisu wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji i/lub adresu email).
  Wzór wniosku o przyznanie medalu oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej KIBR, pod adresem: www.kibr.org.pl/pl/odznaczenia Więcej na ten temat...

 • 24 maja 2016

  ODDZIAŁ WARSZAWSKI KIBR ZAPRASZA DO ROZMOWY O DOBREJ KOMUNIKACJI

  O tym, jak powinna wyglądać komunikacja na linii biznes-audytor będą rozmawiać uczestnicy konferencji Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie „Dwa światy: audytora i biznesu”. Konferencja odbędzie się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie 3 czerwca 2016 r. Zapraszamy do lektury rozmowy z Ewą Sowińską, zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przewodniczącą Komisji KRBR ds. szkoleń, która będzie jednym z... WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 23 maja 2016

  Znamy wyniki tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm

  Orange Polska, Polpharma i Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. znalazły się na podium 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Gala ogłoszenia wyników odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 19 maja w Katowicach. Więcej na ten temat...

 • 20 maja 2016

  KIBR patronem XVI Konferencji Naukowej – "Zarządzanie wartością"

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów objęła patronatem XVI Konferencję Naukową Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z cyklu "Zarządzanie wartością". Konferencja odbywać się będzie w dniach 8-11 października 2016 r. podczas rejsu z Gdańska do Szwecji. Zapraszamy do udziału.  Więcej na ten temat...

 • 20 maja 2016

  ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

  “Trzy linie obrony. Przeżytek czy skuteczny system ochrony w turbulentnym środowisku?” to temat tegorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. KIBR jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w hotelu Marriott w Warszawie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 18 maja 2016

  19 maja Prezes KRBR wystąpi na Europejskim Kongresie Gospodarczym


  KIBR będzie partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?” w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W panelu udział weźmie Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Panel otworzy wystąpienie Ministra Finansów Pawła Szałamachy. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 maja 2016

  RUSZYŁY ZAPISY NA XVII DOROCZNĄ KONFERENCJĘ AUDYTINGU

  Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 12 maja 2016

  SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2016 ROKU


  Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami seminariów w 2016 roku. Zapraszamy do udziału w szkoleniach. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 6 maja 2016

  Niebawem ruszą zapisy na XVII Doroczną Konferencję Audytingu


  „Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?” – pod takim hasłem przewodnim odbywać się będzie tegoroczna edycja Konferencji Audytingu. Spotkanie odbędzie się w dniach 17-19 października 2016 roku. Niebawem ruszą zapisy do udziału w wydarzeniu. Więcej na ten temat...

 • 6 maja 2016

  PRZEWODNIK IFAC PO USŁUDZE PRZEGLĄDU DOSTĘPNY PO POLSKU


  Dostępna jest już polskojęzyczna wersja Przewodnika przeprowadzania usług przeglądu IFAC. Przewodnik stanowi zbiór wyjaśnień i wskazówek jak zaplanować, przeprowadzić i wydać opinię z przeglądu sprawozdania finansowego. Materiał zawarty w przewodniku stanowić może również pomoc przy wykonywaniu innych usług związanych z weryfikacją sprawozdań lub ksiąg rachunkowych. Tłumaczenie zostało zapewnione dzięki finansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  – Przegląd staje się uznawaną alternatywą dla tych przedsiębiorstw, które zwolnione są z prawnego obowiązku badania sprawozdania finansowego, ale chcą zweryfikować rachunkowość w firmie. Dlatego staramy się rozwijać i promować wiedzę o tej usłudze – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Więcej na temat przewodnika, jak i samej usługi przeglądu sprawozdania finansowego w rozmowie z Krzysztofem Burnosem. Zachęcamy do lektury wywiadu.
  Podręcznik można pobrać bezpłatnie tutaj w wersji PDF. Więcej na ten temat...

 • 4 maja 2016

  ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „DWA ŚWIATY: AUDYTORA I BIZNESU”


  Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na rozmowę, o tym jak jest postrzegana, jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca biegłego rewidenta z biznesem. Na pytania, o to jakie są korzyści z audytu i jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo odpowiedzi będą szukali uczestnicy konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu” organizowanej 3 czerwca 2016 r. w warszawskich Arkadach Kubickiego. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 2 maja 2016

  BIEGLI REWIDENCI DOSTANĄ NARZĘDZIA POMOCNE W RAPORTOWANIU DANYCH NIEFINANSOWYCH


  Osoby odpowiedzialne za raportowanie danych niefinansowych mogą teraz skorzystać z praktycznego przewodnika po raportowaniu. Niebawem dostępna będzie także polska wersja najnowszych standardów raportowania CSR a biegli rewidenci... WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 28 kwietnia 2016

  JEST STANOWISKO KIBR W SPRAWIE PROJEKTU NOWEJ USTAWY


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Więcej na ten temat...

 • 28 kwietnia 2016

  KRBR przyjęła wytyczne organizacyjno-metodyczne do ODZ dla biegłych rewidentów w 2017 roku


  W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła postanowienie w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2017 roku.
  Wytyczne dedykowane są jednostkom prowadzącym obligatoryjne szkolenia zawodowe dla biegłych rewidentów i zostały podzielone na części, dotyczące: przepisów prawa i regulacji dotyczących szkoleń, ich tematyki, metodyki i sposobu prowadzenia zajęć, wymogów w zakresie wykładowców, materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, a także obowiązków jednostki uprawnionej do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
  Zachęcamy do lektury postanowienia oraz wytycznych. Więcej na ten temat...

 • 26 kwietnia 2016

  KIBR PARTNEREM SESJI VIII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO W KATOWICACH


  W dniach 18-20 maja odbędzie się ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego. KIBR został partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?” WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 26 kwietnia 2016

  Blisko tysiąc osób zgłosiło się na szkolenia - MSB w praktyce


  Dobiegła końca rekrutacja uczestników trzydniowych szkoleń z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce finansowanych przez Bank Światowy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 970 biegłych rewidentów zgłosiło chęć udziału w projekcie. KIBR uruchomi dodatkowe grupy szkoleniowe. Więcej na ten temat...

 • 21 kwietnia 2016

  ZNAMY PROJEKT NOWEJ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH


  Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. W nowych założeniach uwzględniono dużą część postulatów zgłaszanych przez KIBR w toku konsultacji społecznych. Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój środowiska. Czas na przyjęcie nowej ustawy regulator ma do 17 czerwca bieżącego roku. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 20 kwietnia 2016

  KIBR NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ


  Krzysztof Burnos, prezes KRBR na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej apelował o ustawowe uregulowanie problemu emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu. Członkowie Komisji zapowiedzieli konkretne działania w tej sprawie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 20 kwietnia 2016

  MEDALE KIBR w 2016 r.

  W związku z planowanym w połowie czerwca br. posiedzeniem Kapituły Medalu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, informujemy o możliwości przesyłania do Biura KIBR wniosków o przyznanie medalu KIBR.
  Medal KIBR przyznawany jest za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR oraz na polu rewizji finansowej i/lub rachunkowości. Medalem można uhonorować osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Wnioski o zgłaszanie kandydatur do przyznania medalu mają prawo składać regionalne oddziały samorządu, organy KIBR, a także poszczególni biegli rewidenci.
  Wnioski (tylko i wyłącznie w formie pisemnej) z rekomendacją(-ami) o odznaczenie medalem KIBR będą przyjmowane do dnia 31 maja br. (warunkiem koniecznym do przyjęcia wniosku jest zawarcie w nim czytelnego podpisu wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji i/lub adresu email).
  Wzór wniosku o przyznanie medalu oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej KIBR, pod adresem: www.kibr.org.pl/pl/odznaczenia Więcej na ten temat...

 • 20 kwietnia 2016

  ZASADY PROWADZENIA POSZERZONEGO BADANIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZA ROK 2015

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wykonywania przez biegłych rewidentów poszerzonego badania sprawozdania finansowego banków spółdzielczych za rok 2015 Więcej na ten temat...

 • 19 kwietnia 2016

  KIBR PATRONEM XI EDYCJI KONKURSU – DYREKTOR FINANSOWY ROKU


  Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Po raz pierwszy KIBR został zaproszony do objęcia projektu patronatem. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2016

  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji upubliczniono nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie


  W dniu 14 kwietnia 2016 r. Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło treść projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Poprzedni projekt (był to projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw) Ministerstwo Finansów upubliczniło w listopadzie 2015 r. Ze względu na krótki termin dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do wniesienia uwag do projektu, prosimy o przesyłanie Państwa uwag, które będą analizowane i brane pod uwagę w odpowiedzi samorządu.
  Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu i przekazywania uwag do KIBR na adres biuro@kibr.org.pl do 20 kwietnia br. zgodnie z załączonym szablonem. Więcej na ten temat...

 • 14 kwietnia 2016

  Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku

  Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami planującymi prowadzenie tych seminariów w 2016 roku (więcej informacji). Więcej na ten temat...

 • 11 kwietnia 2016

  11 KWIETNIA RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA – MSB W PRAKTYCE


  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR zapraszają na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 11 kwietnia 2016

  Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia - MSB w praktyce

  Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Szkolenia będą realizowane od czerwca do października br. w pięciu miastach Polski. Organizatorami szkoleń są Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR. Więcej na ten temat...

 • 8 kwietnia 2016

  Już jest dostępny nowy alert o KSRF 265


  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert. Omawiany Krajowy Standard Rewizji Finansowej 265 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za odpowiednie komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie słabości kontroli wewnętrznej, rozpoznanych podczas badania sprawozdań finansowych.
  Zachęcamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 8 kwietnia 2016

  SEMINARIUM DOKTORANCKIE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI


  Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz WHU – Otto Beisheim School of Management zapraszają na czterodniowe seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości. Seminarium odbędzie się w Niemczech w dniach 11-14 lipca 2016 r. Więcej na ten temat...

 • 7 kwietnia 2016

  11 kwietnia ruszają zapisy na bezpłatne szkolenia – MSB w praktyce

  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR zapraszają na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. Szkolenia będą realizowane od czerwca do października br. w pięciu miastach Polski. Rejestracja na szkolenia rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.  Więcej na ten temat...

 • 6 kwietnia 2016

  KRAJOWA KOMISJA NADZORU AKTYWNA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ


  Przedstawiciele Krajowej Komisji Nadzoru byli obecni na warsztacie w ramach Sieci Zapewnienia Jakości - Quality Assurance Network-Audit. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 6 kwietnia 2016

  Nowe publikacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dostępne na stronie MF


  W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:
  - Publiczne Oświadczenie FATF – 19 lutego 2016 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 19 lutego 2016 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.
  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Więcej na ten temat...

 • 5 kwietnia 2016

  Kompetentny tłumacz - ważne ogniwo w komunikacji biznesowej

  KIBR został partnerem II Kongresu Tłumaczy Lubelszczyzny. Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Więcej na ten temat...

 • 2 kwietnia 2016

  Bank Światowy poszukuje konsultantów do realizacji projektów szkoleniowych i doradczych


  Bank Światowy rozpoczął poszukiwania specjalistów do realizacji ośmiu projektów szkoleniowych oraz jednego projektu doradczego. Projekty dotyczą m.in. przeprowadzenia szkoleń dla biegłych rewidentów z zakresu innych usług biegłego rewidenta. Więcej na ten temat...

 • 24 marca 2016

  KIBR Z PID O PLANOWANYCH ZMIANACH NA RYNKU AUDYTU


  10 marca w Gdańsku odbył się warsztat zorganizowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Polski Instytut Dyrektorów oraz ACCA. Spotkanie poświęcone było planowanym zmianom na rynku audytu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 24 marca 2016

  Spotkanie dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych


  Informujemy, że spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 2016 rok, z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów odbędą się w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, Warszawa, ul. Górnośląska 5 w następujących terminach:
  30 czerwca 2016 r. (czwartek)
  9.00-12.00 – Zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z wdrożenia Dyrektywy 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. – dr Władysław Fałowski,
  12.30-15.30 – Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym – prof. Zbigniew Luty, dr Piotr Luty, Monika Markisz
  1 lipca 2016 r. (piątek)
  9.00-12.00 – Inwestycje finansowe – aspekty bilansowe i podatkowe – Dorota Sowińska-Kobelak,
  12.30-15.30 – Inwestycje niefinansowe – aspekty bilansowe i podatkowe – Monika Iwaniec.
  W kwestii szczegółowych informacji dotyczących udziału w ww. spotkaniach prosimy o bezpośredni kontakt z p .Jolantą Marchwicką, tel. (22) 583 49 30, email: jolanta.marchwicka@skwp.pl. Więcej na ten temat...

 • 23 marca 2016

  KIBR i IIA Polska zapraszają na konferencję "Współpraca - to się opłaca!"


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zapraszają na spotkanie o przywództwie i zarządzaniu wiedzą, cyberbezpieczeństwie i IT oraz metodyce pracy i procesach operacyjnych. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 23 marca 2016

  KRBR zwraca uwagę na badanie SKOK


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie wybranych aspektów wykonania badania sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2015 rok. Więcej na ten temat...

 • 23 marca 2016

  KRBR wydała także komunikat w sprawie wyjaśnienia zapisów zawartych w KSRF nr 1 ustęp 7

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania zapisów ustępu 7 Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, że decyzja o zastosowaniu ww. przepisu przez biegłego rewidenta nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w konkretnej sytuacji, uwzględniając realia prawne ww. przepisu, to biegły rewident rozstrzyga o zastosowaniu MSB.
  Więcej szczegółów w treści komunikatu Więcej na ten temat...

 • 22 marca 2016

  KIBR DOŁĄCZYŁ DO MIĘDZYNARODOWEJ INICJATYWY NA RZECZ PROMOWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI WZORCÓW EDUKACJI


  KIBR został 12 instytutem zawodowych księgowych z Unii Europejskiej, który dołączył do inicjatywy Common Content Project na rzecz rozwoju i ujednolicenia zasad kształcenia biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 marca 2016

  KNF PRZYPOMINA BIEGŁYM REWIDENTOM O NOWYCH PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z BADANIEM SPRAWOZDAŃ TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I ZAKŁADÓW REASEKURACJI


  Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie skierowanym do biegłych rewidentów i firm audytorskich przypomina o nowych przepisach, którymi objęte są towarzystwa ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji. Organ nadzoru wskazuje także oczekiwania wobec audytorów badających sprawozdania finansowe tych jednostek. Więcej na ten temat...

 • 17 marca 2016

  Alert dotyczący KSRF 260 już dostępny


  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała alert wyjaśniający Krajowy Standard Rewizji Finansowej 260. Standard dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta za komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór.
  Zapraszamy do lektury nowego alertu.  Więcej na ten temat...

 • 11 marca 2016

  FIRMA-IDEA TO NIE IDEALIZM, TO LOGICZNY PRAGMATYZM


  Czy "firmy idee" są przyszłością biznesu? Czy wyjście poza wskaźniki efektywności ekonomicznej może się firmie opłacać? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy spotkania o idei "Open eyes economy" zorganizowanego 1 marca br. przez KIBR i ACCA, a poświęconego nowemu podejściu do wartości w biznesie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 7 marca 2016

  BIEGLI REWIDENCI POTRZEBUJĄ MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI


  Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę ofertę kursów dla biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 4 marca 2016

  KIBR DZIAŁA NA RZECZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW SENIORÓW


  Z inicjatywy KRBR uhonorowano najstarszych reprezentantów profesji biegłego rewidenta w kraju. - To osoby, które tworzyły ten zawód w Polsce. Powinny zostać docenione, zauważone i uhonorowane - mówi Maciej Ostrowski, prezes RO KIBR w Poznaniu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 2 marca 2016

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PT. "MSSF 16 - ZMIANA UJĘCIA, WYCENY I PREZENTACJI UMÓW LEASINGU"


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, ACCA Polska oraz EY Academy of Business serdecznie zapraszają 17 marca 2016 roku na spotkanie CPD pt: "MSSF 16 - zmiana ujęcia, wyceny i prezentacji umów leasingu". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej na ten temat...

 • 1 marca 2016

  Szkoła Główna Handlowa zaprasza na II debatę podatkową


  3 marca br. odbędzie się druga otwarta debata podatkowa Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania będzie „podatek bankowy”. Zapraszamy do udziału biegłych rewidentów.
  Uczestnicy drugiej debaty podatkowej będą dyskutować m.in. o konstrukcji podatku bankowego, o potencjalnych skutkach dla polskiej gospodarki i systemu bankowego oraz o alternatywnych koncepcjach obciążenia sektora finansowego. Z wykładem wprowadzającym wystąpi prof. dr hab. Konrad Raczkowski. Głos zabierze także Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
  Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 marca br. w godzinach 17.00-19.30 w auli I w bud. C, al. Niepodległości 128.
  Zapraszamy do udziału w wydarzeniu biegłych rewidentów. Więcej na ten temat...

 • 1 marca 2016

  Przetargi o audyt z błędnymi zapisami


  Biuro prasowe Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zainspirowało publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej na temat wadliwych zapisów w przetargach i konkursach na badanie sprawozdań finansowych. KIBR zwraca uwagę opinii publicznej na poważny problem złych praktyk rynkowych i stawia pytanie, czy biegły rewident ma prawo, powinien brać udział we wspomnianych przetargach i konkursach. Temat komentuje w artykule Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Swoją opinię przedstawił także prof. Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do lektury publikacji w wersji elektronicznej. Więcej na ten temat...

 • 23 lutego 2016

  JEST NOWY RAMOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  KRBR przyjęła uchwałę w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. Ustalono m.in. ramowy harmonogram przeprowadzania egzaminów z konkretnych tematów.
  Harmonogram Więcej na ten temat...

 • 22 lutego 2016

  BĘDZIE NOWA JAKOŚĆ W SZKOLENIACH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Jak zaprojektować edukację biegłych rewidentów? Jak stworzyć dla audytorów bogatą i ciekawą ofertę szkoleniową, przełamując problemy z kształceniem osób dorosłych – zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Komisję ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 18 lutego 2016

  BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH REGULACYJNYCH I INFORMACJI FINANSOWYCH REGULACYJNYCH OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA ENERGETYCZNEGO

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych regulacyjnych i informacji finansowych regulacyjnych określonych przepisami art. 44 prawa energetycznego. Komunikat zawiera wytyczne do badania i wzory opinii. Zapraszamy do zapoznania się. Więcej na ten temat...

 • 18 lutego 2016

  KIBR MÓWI, JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ART. 88 PKT 1 USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Więcej na ten temat...

 • 18 lutego 2016

  KIBR OPRACOWAŁ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI Z BADANIA

  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała wskazówki dotyczące wybranych aspektów sporządzania dokumentacji rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego. Więcej na ten temat...

 • 18 lutego 2016

  BEZPŁATNE SZKOLENIA Z MSSF DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów do udziału w bezpłatnym, trzydniowym, szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 18 lutego 2016

  Alert dotyczący KSRF 250 już dostępny


  Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów opracowała nowy alert dotyczący krajowego standardu rewizji finansowej 250. Standard mówi o odpowiedzialności biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdań finansowych aspektu przestrzegania przez badaną jednostkę przepisów prawa i regulacji.
  Zapraszamy do lektury nowego alertu KIBR. Więcej na ten temat...

 • 17 lutego 2016

  ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA SZKOLENIOWA KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU


  Za nami kolejna cykliczna konferencja szkoleniowa dla kontrolerów i wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru, w czasie której odbyła się m.in. uroczystość powołania nowych wizytatorów na kadencję 2016-2019. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 lutego 2016

  NOWY NADZÓR, NOWE KARY. CZY JESTEŚ NA TO GOTÓW? – ZAPRASZAMY NA WARSZTAT PID


  Kierunki zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i to jak się do nich przygotować to główne tematy marcowego warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego patronem merytorycznym jest KIBR. Więcej na ten temat...

 • 17 lutego 2016

  BEZPŁATNE SZKOLENIA Z MSSF DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów do udziału w bezpłatnym, trzydniowym, szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szkolenia finansowane ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy w ramach projektu Banku Światowego odbywać się będą od kwietnia do czerwca 2016 roku w 10 miastach Polski. Więcej na ten temat...

 • 16 lutego 2016

  MOŻNA SPRAWNIE WYPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE P11 ZA POŚREDNICTWEM STRONY KIBR


  Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kibr.org.pl wypełniając sprawozdanie P11. KIBR usprawnił korzystanie z elektronicznego formularza. Dzięki temu można go wypełnić szybciej niż dotychczas. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 12 lutego 2016

  CZY "FIRMY-IDEE" SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ BIZNESU? SPOTKANIE Z PROF. JERZYM HAUSNEREM


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz ACCA mają przyjemność zaprosić na spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem i Mateuszem Zmyślonym, na temat filozofii "Open Eyes Economy" i nowego podejścia do prowadzenia biznesu, pt. "Firma-Idea". WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 8 lutego 2016

  KIBR ROZMAWIA O ROZWIĄZANIACH REGULACYJNYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SENIORÓW


  Prezes KRBR spotkał się z przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 4 lutego 2016

  POTRZEBNE REFORMY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZAWODU I SAMORZĄDU


  Poprawa systemu nadzoru nad zawodem, reforma szkoleń oraz zmiany w modelu biznesowym KIBR - to główne wnioski raportu ROSC. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 4 lutego 2016

  MUSIMY ROZMAWIAĆ O EDUKACJI BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  KIBR organizuje spotkanie dla przedstawicieli regionalnych oddziałów oraz jednostek uprawnionych do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, by wspólnie rozmawiać o aktualnych potrzebach szkoleniowych biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 4 lutego 2016

  Alert dotyczący KSRF 240 już dostępny

  Krajowy Standard Rewizji Finansowej 240 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw. Standard ma pomóc biegłemu w ocenie ryzyka istotnego zniekształcenia powstałego w wyniku oszustwa i zaprojektowaniu procedur służących wykryciu tego zniekształcenia. Zachęcamy do lektury nowego alertu KIBR. Więcej na ten temat...

 • 2 lutego 2016

  Już jest dostępny roczny plan kontroli w pozostałych podmiotach na rok 2016


  Krajowa Komisja Nadzoru przyjęła i opublikowała roczny plan kontroli na 2016 rok w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Plan odnosi się do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych niewykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (tzw. pozostałe podmioty). Zachęcamy do zapoznania się z planem.
  Roczny plan kontroli w pozostałych podmiotach na rok 2016 Więcej na ten temat...

 • 28 stycznia 2016

  Przypominamy o możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za pośrednictwem strony KIBR

  Już ponad 100 podmiotów uprawnionych zdecydowało się na skorzystanie z możliwości wypełnienia sprawozdania P11 za 2015 rok za pośrednictwem strony KIBR. Internetowy formularz jest jeszcze bardziej przejrzysty i użyteczny. Zmniejsza także prawdopodobieństwo popełnienia błędu.  Więcej na ten temat...

 • 28 stycznia 2016

  POLSKA WERSJA RAPORTU FEE JUŻ DOSTĘPNA: "WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA. W KIERUNKU DOBRYCH PRAKTYK"


  KIBR udostępnił polską wersję raportu Federacji Europejskich Księgowych pt. "Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk". Dokument ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk pozwalających na stosowanie najwyższych standardów przy wyborze biegłego rewidenta. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 25 stycznia 2016

  KIBR WSPIERA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH


  Już działa portal otwartych zasobów edukacyjnych KIBR. Projekt powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach pragnących podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 22 stycznia 2016

  Nowe obowiązki informacyjne i nowe opłaty dla emitentów – zapraszamy na warsztat PID

  Polski Instytut Dyrektorów zaprasza na warsztat o konsekwencjach implementacji nowych obowiązków i opłat emitentów, zmianach istniejących oraz planach kolejnych zmian w prawie polskim. Warsztat odbędzie się 25
  lutego 2016 r.
  Więcej na ten temat...

 • 21 stycznia 2016

  Konferencja „Optymalizacja podatkowa za i przeciw"


  Zapraszamy do udziału w III Naukowo – Zawodowej konferencji organizowanej w ramach współpracy Regionalnego Oddziału KIBR w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Spotkanie 9 lutego będzie poświęcone wadom i zaletom optymalizacji podatkowej. Więcej na ten temat...

 • 21 stycznia 2016

  KNF przypomina o nowych obowiązkach sprawozdawczych dla SKOK


  Od 1 stycznia 2016 r. sprawozdania finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2015 rok powinny zostać sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. KNF w piśmie skierowanym do wiadomości KIBR zwraca uwagę na obszary, które zdaniem nadzoru finansowego, wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania prac związanych z zamknięciem 2015 roku.
  Zachęcamy do lektury pisma. Więcej na ten temat...

 • 18 stycznia 2016

  Do 30 stycznia można zgłosić się na bezpłatne szkolenia z innych usług biegłego rewidenta


  Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w szkoleniach. Więcej na ten temat...

 • 14 stycznia 2016

  FEE PYTA MŁODYCH O ETYKĘ – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU


  Federacja Europejskich Księgowych zaprasza kandydatów do zawodu i biegłych rewidentów z maksymalnie pięcioletnim stażem do wypełnienia ankiety na temat etycznego postępowania oraz posiadanych w tym zakresie kompetencji. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 12 stycznia 2016

  Alert dotyczący KSRF 230 już dostępny

  Zapraszamy do lektury nowego alertu wyjaśniającego Krajowy Standard Rewizji Finansowej 230. Standard dotyczy dokumentacji z badania sprawozdań finansowych, a w szczególności odpowiedzialności biegłego rewidenta za jej sporządzenie oraz charakteru i przeznaczenia dokumentacji z badania.
  Przypominamy, że dotychczasowe alerty dostępne są w siedzibach Regionalnych Oddziałów KIBR oraz na stronie KIBR. Więcej na ten temat...

 • 8 stycznia 2016

  SILNA PROFESJA TO SILNA GOSPODARKA - WYNIKA Z RAPORTU IFAC


  IFAC w swoim raporcie wykazał, że wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z odsetkiem zatrudnionych księgowych i biegłych rewidentów. Zawodowi księgowi wspierają wzrost gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości i wydajności. To przełomowe badanie, po raz pierwszy ukazano powiązanie między wielkością zawodu a rozwojem poszczególnych gospodarek. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 7 stycznia 2016

  Do 15 stycznia można wypełnić ankietę oceniającą DKA


  Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Dorocznych Konferencji Audytingu. Państwa opinie pozwolą nam w przyszłości organizować wydarzenie w jeszcze wyższym stopniu odpowiadające na potrzeby i oczekiwania członków naszego samorządu.
  Ankietę można wypełnić do 15 stycznia na stronie www.prepost.pl/kibr, zajmuje to nie więcej niż 5 minut. Więcej na ten temat...

 • 7 stycznia 2016

  BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZEKAJĄ ZMIANY W ZASADACH ETYKI


  Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów - to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 7 stycznia 2016

  BIEGŁYCH REWIDENTÓW CZEKAJĄ ZMIANY W ZASADACH ETYKI


  Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r. Więcej na ten temat...

 • 4 stycznia 2016

  Duże usprawnienia w systemie wystawiania zaświadczeń


  KIBR usprawnił system wystawiania zaświadczeń dla biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Teraz każdy będzie mógł wygenerować takie zaświadczenie samodzielnie ze strony KIBR. Zajmie to kilka minut. Więcej na ten temat...

 • 30 grudnia 2015

  Zapytanie ofertowe - obsługa prawna


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na obsługę prawną Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Konkurs nie jest przetargiem rozumianym w sensie Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
  W konkursie mogą wziąć udział Kancelarie Prawne, które:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  Ofertę należy przesłać e-mailem w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r., do godz. 16.00 na adres
  e-mail: lukasz.jasinski@kibr.org.pl.
  W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Łukaszem Jasińskim pracownikiem Działu Prawnego: tel. 22 637 30 81-83 wewn. 122, e-mail: lukasz.jasinski@kibr.org.pl.
  Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia. Więcej na ten temat...

 • 23 grudnia 2015

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym alertem dot. KSRF 220


  Już jest dostępny nowy alert poświęcony omówieniu Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 220. Standard dotyczy kontroli jakości badania sprawozdań finansowych . Zapraszamy do lektury alertu. Więcej na ten temat...

 • 22 grudnia 2015

  Nowe publikacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dostępne na stronie MF


  W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracą z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały następujące dokumenty:
  - Publiczne Oświadczenie FATF - 23 października 2015 r., dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces - 23 października 2015 r., przedstawiające wyniki bieżącej analizy zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.
  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Więcej na ten temat...

 • 22 grudnia 2015

  KNA przyjęła plan działania na 2016 r.


  W dniu 21 grudnia br. Komisja Nadzoru Audytowego opublikowała plan działania Komisji na 2016 r.
  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który dostępny jest tutaj. Więcej na ten temat...

 • 22 grudnia 2015

  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM WAŻNA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  – Współpraca biegłych rewidentów i środowiska akademickiego ma kapitalne znaczenie dla przyszłości naszej profesji – podkreślał Krzysztof Burnos podczas wystąpienia na międzynarodowej konferencji Current Economic & Social Topics International Colloquium CEST 2015. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 18 grudnia 2015

  Zapraszamy do zgłaszania deklaracji uczestnictwa w szkoleniach z innych usług biegłego rewidenta


  Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających np. dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. Wszystkie tematy szkoleń dostępne są w ankiecie opublikowanej na osobistych profilach biegłych na stronie www.kibr.org.pl. Oświadczenie o chęci uczestniczenia w wybranych szkoleniach można złożyć za pośrednictwem wspomnianej ankiety. 
  Projekt cyklu szkoleń jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Więcej na ten temat...

 • 18 grudnia 2015

  BĘDĄ BEZPŁATNE SZKOLENIA Z INNYCH USŁUG BIEGŁEGO REWIDENTA


  KIBR planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Do 30 stycznia 2016 r. można zgłaszać deklarację chęci uczestnictwa w szkoleniach. Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 grudnia 2015

  Projekty stanowisk KSR dotyczące inwentaryzacji oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi


  Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji następujące projekty:
  - Krajowego Standardu Rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (Komitet oczekuje na uwagi i propozycje do projektu standardu do dnia 20 stycznia 2016 r.),
  - stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (w tym przypadku termin zgłaszania uwag do projektu stanowiska to dzień 31 stycznia 2016 r.).
  Teksty ww. dokumentów są dostępne pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy/.
  Prosimy o przesyłanie uwag do ww. projektów bezpośrednio do KSR na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl. Więcej na ten temat...

 • 17 grudnia 2015

  Ruszyła procedura przetargowa na realizację szkoleń ze stosowania MSB

  Do 30 grudnia 2015 r. firmy mogą przystąpić do przetargu na realizację szkoleń zrealizowanych w porozumieniu z KIBR i Ministerstwem Finansów przez Bank Światowy w ramach grantu szwajcarskiego. Szkolenia mają przygotować biegłych rewidentów do świadczenia usług zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Więcej na ten temat...

 • 16 grudnia 2015

  Promocja ACCA dla Członków KIBR


  W imieniu ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) serdecznie zapraszamy wszystkich członków KIBR oraz kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów, do skorzystania ze specjalnej oferty zdobycia kwalifikacji ACCA. Więcej na ten temat...

 • 15 grudnia 2015

  Nowy Alert o KSRF 210 jest już dostępny

  Omówieniu Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 210 poświęcono nowy alert Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Standard dotyczy uzgadniania warunków zlecenia badania. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.  Więcej na ten temat...

 • 10 grudnia 2015

  ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY DOTYCZĄCEJ DKA


  Do 15 stycznia 2016 r. można wypełnić ankietę oceniającą Doroczne Konferencje Audytingu. Zebrane opinię pozwolą w przyszłości organizować wydarzenie w jeszcze wyższym stopniu odpowiadające na Państwa potrzeby i oczekiwania WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 10 grudnia 2015

  CZŁONKOWIE KIBR W TVP GDAŃSK O ZAWODZIE BIEGŁEGO REWIDENTA


  Na zaproszenie Piotra Świąca z programu Forum Gospodarcze, emitowanego w TVP Gdańsk, biegli opowiadali o znaczeniu profesji, korzyściach jakie biznes czerpie z szerokiej współpracy z rewidentami i przyszłości zawodu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 10 grudnia 2015

  KIBR PATRONEM KONFERENCJI NAUKOWEJ CEST 2015


  Rynki kapitałowe, systemy emerytalne, nierówności na rynku pracy oraz przedsiębiorczość i innowacyjność to cztery tematy międzynarodowej konferencji naukowej Current Economic & Social Topics International Colloquium CEST 2015. Uczestnicy wysłuchają też wykładu noblisty Edward’a C. Prescott’a. KIBR jest patronem wydarzenia. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 7 grudnia 2015

  URUCHAMIAMY KIBR ALERT. SYSTEM POWIADOMIEŃ O ZMIANACH W PRZEPISACH

  O Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej 200 i jego zgodności z Międzynarodowymi Standardami Badania donosi pierwszy KIBR – ALERT, opracowany przez Komisję ds. Standaryzacji. To nowe narzędzie komunikacji wdrażane przez Samorząd pozwoli biegłym szybciej dowiedzieć się o zmianach w przepisach. Więcej na ten temat...

 • 2 grudnia 2015

  Znowelizowane brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016


  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z właściwym rozpoznaniem daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowych wymogów dotyczących treści opinii wynikających z art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. – dalej „ustawa o rachunkowości”) zmienionego na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333 – dalej: "ustawa zmieniająca") Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wystąpiła z pytaniem do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.
  Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej potwierdziła stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, że znowelizowane ustawą zmieniającą brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016.
  Kopia pisma z dnia 28.10.2015 r. Prezesa KRBR do Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej (załącznik w formacie pdf)
  Kopia odpowiedzi Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z dnia 30.11.2015 r. (załącznik w formacie pdf) Więcej na ten temat...

 • 2 grudnia 2015

  JEST STANOWISKO KIBR W SPRAWIE ZMIENIONEGO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO USTAWY


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie nowego projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań. Zdaniem władz samorządu niezbędne będzie zorganizowanie kolejnej konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 1 grudnia 2015

  Seminarium dla sektora bankowego

  W serwisie internetowym UKNF dostępny jest formularz zgłoszeniowy na seminarium CEDUR "Zmiany w hipotece odwróconej. Aspekty praktyczne stosowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.", które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku.
  Więcej informacji o seminarium oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się w poniższym odnośniku.
  http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_12_11.html Więcej na ten temat...

 • 1 grudnia 2015

  Seminarium dla przedstawicieli rynku kapitałowego

  W serwisie internetowym UKNF dostępny jest formularz zgłoszeniowy na seminarium CEDUR "Prospekt emisyjny i oferta publiczna - wybrane zagadnienia praktyczne", które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku.
  Więcej informacji o przedmiotowym seminarium oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się w poniższym odnośniku.
  http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_12_14.html Więcej na ten temat...

 • 1 grudnia 2015

  KIBR AKTYWNY W DEBACIE GOSPODARCZEJ


  Tylko w listopadzie przedstawiciele samorządu uczestniczyli w kilku ważnych wydarzeniach m.in. w konferencjach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Szkoły Głównej Handlowej i Polskiego Instytutu Dyrektorów. KIBR był partnerem dwóch ostatnich. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 24 listopada 2015

  W CSR POWINNY BYĆ ZAANGAŻOWANE WSZYSTKIE ORGANY SPÓŁKI


  CSR to filozofia prowadzenia biznesu. Dlatego powinny być w niego zaangażowane zarówno zarząd jak i rada nadzorcza spółki. O roli kluczowych organów w firmie we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali 19 listopada uczestnicy konferencji, której jednym z partnerów był KIBR. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 23 listopada 2015

  Do 30 listopada br. można wypełnić ankietę IFAC 2015


  Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznym ogólnoświatowym badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych. Więcej na ten temat...

 • 19 listopada 2015

  Komunikat KRBR ws. usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

  W związku z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478), regulującej m.in. kwestię wydania przez biegłego rewidenta opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała w dniu 18 listopada br. komunikat, w którym przypomina o kluczowych elementach związanych z realizacją ww. usługi poświadczającej. Więcej na ten temat...

 • 18 listopada 2015

  Oferta na badanie sprawozdania finansowego

  Zarząd Powiatu w Olsztynie działając na rzecz i rachunek Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Więcej na ten temat...

 • 16 listopada 2015

  WAŻNE ZMIANY W ZASADACH ODBYWANIA OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZA 2015 ROK - POBIERZ INFORMATOR


  Trzyletni okres rozliczeniowy, możliwość samokształcenia, nowe obowiązki dokumentacyjne i zrównanie obowiązków dla wykonujących zawód i niewykonujących go – to główne zmiany w zasadach odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 16 listopada 2015

  Warsztat PID „Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?"


  Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów „Nowy nadzór? 4 mln kary? Czy jesteś na to gotów?", który odbędzie się 27 listopada (piątek) 2015 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Bristol w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44. Więcej na ten temat...

 • 10 listopada 2015

  KIBR ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ O ROLI ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH W CSR


  KIBR została partnerem merytorycznym konferencji "Praktyki odpowiedzialnego biznesu - rola zarządów i rad nadzorczych". Konferencja odbędzie się już 19 listopada w Warszawie. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 10 listopada 2015

  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA, JAK O PRZYSZŁOŚCI PROFESJI DYSKUTOWANO PODCZAS DKA


  Dyskusje panelowe w trakcie tegorocznej DKA zdominowały tematy zmian w systemie nadzoru nad zawodem oraz w sprawozdawczości i rewizji finansowej. Więcej o przyszłości profesji we fragmentach wystąpień ekspertów podczas XVI Dorocznej Konferencji Audytingu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 13 listopada 2015

  KIBR zaangażowany w tworzenie rekomendacji dotyczących rozwoju rynku finansowego

  Rada Rozwoju Rynku Finansowego wydała rekomendacje dotyczące nakreślenia krytycznych dla rynku finansowego zadań. Dokument ma być drogowskazem dla regulatora. Z ramienia KIBR w prace Rady zaangażowana jest prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska. Więcej na ten temat...

 • 12 listopada 2015

  WYMAGAJĄCY AUDYTOR PIERWSZYM WERYFIKATOREM JAKOŚCI RAPORTU


  Znamy laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepsze raporty roczne. Wysoka jakość sprawozdań to też zasługa audytorów, którzy stawiają wysokie wymagania swoim klientom. W trakcie tegorocznej gali KIBR wręczył statuetkę dwójce księgowych, pod których nadzorem raporty roczne od 10 lat znajdują się wśród laureatów konkursu "The Best Annual Report" WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 29 października 2015

  XVI DKA POD ZNAKIEM PRZYSZŁOŚCI ZAWODU


  Trzy dni obrad, 17 wykładów gości z kraju i zagranicy, dwie debaty panelowe i organizowana po raz pierwszy dyskusja środowiskowa. Podsumowujemy XVI Doroczną Konferencję Audytingu. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 15 października 2015

  KIBR AKTYWNY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ


  Dwa ostatnie miesiące to intensywne dyskusje z udziałem reprezentacji polskich biegłych na ważnych międzynarodowych forach. Tylko we wrześniu i październiku samorząd był reprezentowany w Gruzji, Azerbejdżanie oraz Bośni i Hercegowinie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 12 listopada 2015

  JEST NOWY PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO USTAWY. DO 19 LISTOPADA MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI. KIBR PRACUJE NAD STANOWISKIEM


  Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument powstał po szerokich konsultacjach społecznych zakończonych konferencją uzgodnieniową. Do 19 listopada można zgłaszać uwagi do projektu. Więcej na ten temat...

 • 10 listopada 2015

  Stanowisko KSR ws. wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe funduszów własnych

  Komitet Standardów Rachunkowości opublikował odpowiedź na uwagi i opinie do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.
  Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Więcej na ten temat...

 • 6 listopada 2015

  Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

  Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje kolejnych kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej (kontrolera - 2 etaty) w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w tym Departamencie.
  Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 listopada 2015 r.
  Szczegółowe informacje: http://www.mf.gov.pl/web/bip/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?job_app_id=45503 Więcej na ten temat...

 • 6 listopada 2015

  Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

  Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na XI Konferencję PolCAAT'2015
  "Modele ochrony w dobie cyber-zagrożeń oraz rola audytu w systemie bezpieczeństwa", która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla członków KIBR obowiązuje 10% rabat.
  Więcej informacji na stronie Konferencji. Więcej na ten temat...

 • 4 listopada 2015

  RADA LEGISLACYJNA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW OCENIŁA PROJEKT ZMIAN W USTAWIE


  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów na wniosek prezesa Rządowego Centrum Legislacji wydała opinię o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw. Więcej na ten temat...

 • 30 października 2015

  Ministerstwo Finansów poszukuje kontrolerów

  Informujemy, iż Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej (kontrolera) w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta w tym Departamencie.
  Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 listopada 2015 r.
  Szczegółowe informacje: http://www.mf.gov.pl/web/bip/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?job_app_id=45005

  Więcej na ten temat...

 • 19 października 2015

  GŁOS KIBR NA KONFERENCJI O ZMIANIE PRZEPISÓW


  Monika Kaczorek, członek KRBR, zabierze głos w dyskusji na temat planowanych zmian we współpracy jednostki z biegłym rewidentem. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 2 października 2015

  KONSTRUKTYWNY DIALOG WOKÓŁ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH


  Konferencja uzgodnieniowa poświęcona założeniom zmian w ustawie o biegłych rewidentach zakończona wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 23 października 2015

  XVI DKA - RELACJA NA ŻYWO


  W dniach 21-23 października br. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XVI Doroczna Konferencja Audytingu. Tematem tegorocznej konferencji były Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 3 września 2015

  JEST STANOWISKO KIBR W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ ZMIAN DO USTAWY


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 22 października 2015

  Konferencja w RO KIBR w Poznaniu


  4.11.2015 r. zapraszamy na XI Konferencję Naukowo-Zawodową organizowaną przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Katedrę Rachunkowości UE w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Konto". Tematem konferencji jest Rola rachunkowości i rewizji finansowej w ochronie obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych.
  Szczegółowe informacje www.poznan.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 21 października 2015

  STARTUJE PIERWSZY SUSTAINABILITY REPORTING WEEK


  KIBR jest partnerem gdańskiej edycji Sustainability Reporting Week. W dniach 26-30 października 2015 r. w pięciu miastach Polski odbędzie się cykl spotkań poświęconych kwestiom sprawozdawczości pozafinansowej. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 14 października 2015

  Globalna ankieta IFAC 2015

  Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej na ten temat...

 • 13 października 2015

  Seminarium dla biegłych rewidentów badających SKOK


  Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje w ramach projektu CEDUR seminarium pt.: „Rachunkowość SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów” w dniu 27 października 2015 r. Więcej na ten temat...

 • 9 października 2015

  KIBR przesyła do Ministerstwa Finansów dodatkowe uwagi


  W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów Krzysztof Burnos, prezes KRBR, przekazał dodatkowe uwagi do projektu założeń zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Mimo zakończenia wspólnymi i konstruktywnymi wnioskami konferencji uzgodnieniowej, samorząd biegłych rewidentów wciąż nie zgadza się z niektórymi propozycjami projektu. Konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i wszystkich partnerów społecznych odbyła się 30 września 2015 r.
  Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma i załącznikami.

  Więcej na ten temat...

 • 1 października 2015

  Debata FEE nt. przyszłości VAT


  Federacja Europejskich Księgowych (FEE) zaprasza do udziału w konferencji FEE zatytułowanej Future of VAT Roundtable – Destination: one stop shop? The potential impact of changing the VAT place of supply rules, która odbędzie się 21 października 2015 r. w Brukseli.
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 19 października 2015

  W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ XVI DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU


  18 referatów i dwie dyskusje panelowe czekają uczestników tegorocznej edycji Dorocznej Konferencji Audytingu. Po raz pierwszy odbędzie się dyskusja środowiskowa z udziałem uczestników konferencji. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 30 września 2015

  Egzamin na biegłych po raz pierwszy według nowych zasad


  37 osób zdało egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta według nowych zasad. Zmiana pozwala lepiej sprawdzić przygotowanie kandydatów do zawodu. Więcej na ten temat...

 • 12 października 2015

  NA DKA O RAPORTOWANIU I AUDYCIE DANYCH NIEFINANSOWYCH


  Już w przyszłym roku największe polskie firmy będą miały obowiązek raportowania niektórych danych niefinansowych. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 29 września 2015

  PLANY DZIAŁAŃ KRBR W JEDNYM DOKUMENCIE


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opracowała harmonogram działań na nową kadencję. Dokument jest dostępny na stronie samorządu. To nowość w kontaktach Rady ze środowiskiem. Więcej na ten temat...

 • 24 września 2015

  PONAD 120 PORAD UDZIELONO OD GRUDNIA W RAMACH KONSULTACJI KIBR


  W ciągu kilku miesięcy udzieliliśmy ponad 120 bezpłatnych porad - o pracy Konsultacji KIBR opowiada Justyna Sułkiewicz, konsultantka Banku Światowego WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 5 października 2015

  KONFERENCJA AUDYTINGU: UCZESTNICY BĘDĄ ROZMAWIAĆ O WYZWANIACH DLA ZAWODU


  O zmianach w zasadach nadzoru i wyzwaniach dla zawodu będą rozmawiać uczestnicy zbliżającej się konferencji audytingu WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 24 września 2015

  Konferencja uzgodnieniowa o założeniach ustawy już 30 września. MF opublikowało protokół rozbieżności

  Na 30 września br. Ministerstwo Finansów zapowiedziało konferencję uzgodnieniową w sprawie projektu zmian w ustawie o biegłych rewidentach. W trakcie spotkania, na którym obecność potwierdził już prezes KRBR, omawiane będą uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych.
  Więcej na ten temat...

 • 21 września 2015

  RAPORTOWANIE CSR TO NIE CHWALENIE SIĘ, TO ROZLICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


  Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 28 września 2015

  WŁADZE KIBR ZAPRASZAJĄ BIEGŁYCH DO DYSKUSJI O WYZWANIACH ZAWODU


  Uczestnicy tegorocznej konferencji audytingu wezmą udział w dyskusji środowiskowej z udziałem kierownictwa KIBR. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 23 września 2015

  Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska dla Sektora Finansowego


  Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na konferencję pt. Wyzwania dla funkcji audytu wewnętrznego, a perspektywa zmian w sektorze finansowym, która odbędzie się w dniu 22 października 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla członków KIBR obowiązuje 10% rabat.
  Więcej informacji na stronie konferencji. Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej na ten temat...

 • 16 września 2015

  FEDERACJA EUROPEJSKICH KSIĘGOWYCH WSPIERA STANOWISKO KIBR W SPRAWIE USTAWY


  FEE, na wniosek KRBR, przedstawiła swoje uwagi dotyczące proponowanych przez MF założeń zmian do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 22 września 2015

  Śledź prace nad zmianą ustawy

  Zapraszamy do śledzenia strony RCL na której jest publikowany aktualny status Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Bezpośredni link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275450 Więcej na ten temat...

 • 9 września 2015

  KIBR PARTNEREM EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaangażowała się w piątą edycję Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wydarzenie ważne dla wielu polskich firm audytorskich. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 21 września 2015

  Ministerstwo Finansów odpowiada na stanowisko KIBR w sprawie założeń do ustawy


  Minister Dorota Podedworna-Tarnowska w piśmie skierowanym do KRBR odniosła się do stanowiska KIBR w sprawie kierunku zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Przypomniała, że prace nad zmianami są na wczesnym etapie, a wszystkie uwagi i postulaty, jakie wpłyną do MF w ramach trwających konsultacji społecznych, zostaną przeanalizowane. Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Finansów zorganizuje konferencję uzgodnieniową z udziałem zainteresowanych stron - Niewykluczone jest zatem, że wypracowane zostaną nowe rozwiązania, wychodzące naprzeciw odmiennym oczekiwaniom różnych zainteresowanych stron - czytamy w piśmie wiceminister finansów. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z 16 września 2015 oraz pełną wersją stanowiska KIBR w sprawie założeń do ustawy z 31 sierpnia 2015 r. Więcej na ten temat...

 • 2 września 2015

  SAMORZĄD W OBLICZU WYZWAŃ


  Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów możemy przeczytać w sierpniowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 września 2015

  KIBR partnerem XIV Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i zwalczania Oszustw

  Trudno mówić o kontroli wewnętrznej w firmie, nie uwzględniając głosu audytorów. Stąd decyzja o zaangażowaniu Izby w organizację kongresu – wyjaśniła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. Więcej na ten temat...

 • 14 września 2015

  ZMIANY W FORMULE DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

  Będzie mniej wykładów, a więcej dyskusji. Odbędzie się również pierwsza debata środowiskowa o przyszłości zawodu. Formalności zaliczające szkolenia ograniczono do minimum. Jest też nowa, bardziej atrakcyjna oferta cenowa. Więcej na ten temat...

 • 1 września 2015

  KIBR I ŚRODOWISKO BIEGŁYCH ZAANGAŻOWANI W PRACE NAD USTAWĄ

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument przekazany do MF to efekt wewnętrznych konsultacji w regionalnych oddziałach KIBR oraz wśród biegłych rewidentów i firm audytorskich. Więcej na ten temat...

 • 19 sierpnia 2015

  Broszura edukacyjna Komisji Nadzoru Finansowego

  Informujemy, że w lipcu br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała broszurę edukacyjną pt. Funkcja compliance w bankach. Dokument można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/Images/Funkcja_compliance_tcm75-42022.pdf. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją. Więcej na ten temat...

 • 6 sierpnia 2015

  PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY KNA Z ORGANAMI KIBR


  Pani dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, w wystąpieniu otwierającym VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podsumowała dotychczasową współpracę pomiędzy KNA a organami KIBR. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 17 sierpnia 2015

  Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze - zapraszamy na konferencję

  Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Deloitte, organizuje konferencję pt. "Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność". Głównym celem konferencji jest przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad CSR, stworzenie platformy wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów oraz zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Odbędzie się ona w dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Serdecznie zapraszamy do udziału!
  Więcej informacji
  Program konferencji
  Rejestracja Więcej na ten temat...

 • 7 lipca 2015

  PIERWSZA ROZMOWA Z NOWYM PREZESEM KRBR: "PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU ZALEŻY OD NAS SAMYCH"


  - Jeśli nie pokażemy rynkowi, jaki drzemie w nas potencjał, zmarnujemy ogromną szansę - mówi nowy prezes KRBR Krzysztof Burnos. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 12 sierpnia 2015

  Interpretacja Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów dotycząca art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059)


  Zachęcamy do zapoznania się z treścią załączonej poniżej interpretacji Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, dotyczącej statusu sprawozdania regulacyjnego - art. 44 Prawa energetycznego.
  Prośba Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o interpretację przepisu art. 44 Prawa energetycznego
  Interpretacja Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
    Więcej na ten temat...

 • 2 września 2015

  KIBR Z MINISTERSTWEM GOSPODARKI O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW


  Czy firma dba o pracowników, uczciwie traktuje dostawców, respektuje lokalne społeczności i szanuje środowisko naturalne? To pytania, z którymi coraz częściej mierzą się przedsiębiorcy. Odpowiedzi będą szukali goście konferencji współorganizowanej przez KIBR. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 11 sierpnia 2015

  Zmiana ustawy o biegłych rewidentach - zapraszamy do zgłaszania uwag

  11.08.br. został upubliczniony projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach... Zmiany związane są z dostosowaniem regulacji do zmienionej Dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia (UE) Nr 537/2014. Zapraszamy biegłych rewidentów do nadsyłania uwag. W związku z krótkim terminem konsultacji społecznych prosimy o przekazywanie uwag do dnia 18.08.2015 r. do godz. 12.00. na adres: biuro@kibr.org.pl.
  Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag zgodnie z załączonym szablonem.
  Projekt założeń
  Informacje dot. projektu
  Szablon do przesyłania uwag Więcej na ten temat...

 • 6 sierpnia 2015

  Odkryj swoje możliwości!- warsztaty coachingowe
  Uwaga: Warsztat został odwołany

  Więcej na ten temat...

 • 25 czerwca 2015

  KRZYSZTOF BURNOS STANIE NA CZELE SAMORZĄDU


  Delegaci VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów powierzyli Krzysztofowi Burnosowi rolę kierowania samorządem przez najbliższe cztery lata. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 6 sierpnia 2015

  Pełna oferta szkoleniowa CE KIBR


  Przypominamy pełną ofertę szkoleniową CE KIBR dla biegłych rewidentów oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów. Więcej na ten temat...

 • 14 lipca 2015

  VIII KZBR - RELACJA NA ŻYWO

  Zapis relacji na żywo z obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 20 czerwca 2015

  SĄ FUNDUSZE NA ROZWÓJ. KIBR PODNOSI KOMPETENCJE BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów korzysta z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Tysiące biegłych rewidentów podniosło swoje kompetencje i dostosowało je do coraz bardziej wymagającego rynku. W naszym zasięgu są jeszcze większe środki. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 19 czerwca 2015

  BIEGLI REWIDENCI I DORADCY PODATKOWI ŁĄCZĄ SIŁY


  Samorządy biegłych rewidentów i doradców podatkowych podpisały porozumienie o współpracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli obu branżom podnieść swoje kompetencje, a w przyszłości poszerzyć ofertę usług dla klientów. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 4 sierpnia 2015

  Opinia dla SPZOZ - wytyczne w zakresie określenia odpowiedzialności za zapewnienie zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności z wymogami ustawy o rachunkowości

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów zamieszczanych przez biegłych rewidentów w opiniach  z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sp zoz)  w zakresie informacji dotyczącej osób zapewniających, iż sporządzone sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - zwanej dalej „uor” tj. wskazywania jedynie kierownika jednostki jako organu odpowiedzialnego lub przywoływania jednocześnie  z kierownikiem jednostki również członków rady społecznej czy też członków organu nadzorującego przedstawiamy Państwu stanowisko Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przygotowane w uzgodnieniu  z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia. Więcej na ten temat...

 • 31 lipca 2015

  Specjalna oferta ACCA przedłużona


  ACCA przedłużyło do dnia 31 grudnia br. specjalną promocję dla członków KIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów w procesie kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Każda z tych osób, która zarejestruje się jako student ACCA, otrzyma 50% zniżkę na opłaty za 9 egzaminów, co daje oszczędność ok. 2200 zł. Aby otrzymać tytuł ACCA należy zdać jeszcze 5 egzaminów.
  Warunkiem skorzystania z oferty (podobnie jak w poprzednim roku) jest rejestracja w ACCA do 31 grudnia 2015 r. oraz przedstawienie zaświadczenia o możliwości skorzystania z oferty, które uzyskać można w jednej z firm szkoleniowych: BPP Professional Education, EY Academy of Business lub PwC Aca.
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 15 czerwca 2015

  W ARŁAMOWIE O PRZYSZŁOŚCI ZAWODU


  Organizacje biegłych rewidentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkały się w Arłamowie by dyskutować o przyszłości profesji. WIĘCEJ>>> Więcej na ten temat...

 • 27 lipca 2015

  Publikacja IFAC - Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu


  Informujemy, że dostępna jest już polskojęzyczna wersja Przewodnika przeprowadzania usług przeglądu IFAC. Tłumaczenie zostało współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Podręcznik można pobrać bezpłatnie tutaj w wersji PDF. Więcej na ten temat...

 • 27 lipca 2015

  Publikacje Instytutu Audytorów Wewnętrznych


  Informujemy, że Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska opublikował opracowanie na temat Komitetów Audytu i Ryzyka. Dokument jest także dostępny na stronie internetowej Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją. Więcej na ten temat...

 • 23 lipca 2015

  Projekt stanowiska KSR dotyczący rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych

  Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Tekst projektu stanowiska, jak również więcej informacji w tym względzie, znajduje się tutaj.
  KSR zwraca się z prośbą o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu w terminie do dnia 25 września 2015 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl. Więcej na ten temat...

 • 23 lipca 2015

  Dokumenty Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Dokumenty publikowane są na stronie www.mf.gov.pl (zakładka GIIF/Publikacje/Publikacje FATF) oraz na stronie FATF: www.fatf-gafi.org, w związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz przy współpracy z FATF. Więcej na ten temat...

 • 9 lipca 2015

  Sprawozdanie KNA

  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2014 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 8 lipca 2015

  Prowadzenie badania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem systemów informatycznych


  Zapraszamy na kurs dla biegłych rewidentów organizowany przez Centrum Edukacji KIBR:
  Prowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostki wg Międzynarodowych Standardów Badania z wykorzystaniem systemów informatycznych
  data: 27.08.2015 r., Warszawa
  Kurs zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 r.
  Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 3 lipca 2015

  PRZYCHODY - RACHUNKOWOŚĆ i REWIZJA FINANSOWA


  Zapraszamy na kurs dla biegłych rewidentów organizowany przez Centrum Edukacji KIBR:
  Przychody - rachunkowość i rewizja finansowa
  daty: 28-29.09.2015 r. gr. 1 lub 29-30.10.2015 gr 2, Warszawa
  Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 r. Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 2 lipca 2015

  NOWE REKOMENDACJE KNF DOTYCZĄCE SKOK

  Informujemy, że w dniu 23 czerwca br. KNF przyjęła dwie nowe rekomendacje dla SKOK:
  - rekomendację A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK,
  - rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK. Więcej na ten temat...

 • 2 lipca 2015

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE KIBR ZA 2014 R.

  Realizując jeden postulatów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, na stronie internetowej KIBR zamieszczono pełne sprawozdanie finansowe samorządu za 2014 r., wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz opinią i raportem biegłego rewidenta. Komplet informacji w tym względzie dostępny jest tutaj. Więcej na ten temat...

 • 22 czerwca 2015

  ŚLEDŹ RELACJĘ Z VIII KZBR W INTERNECIE

  Po raz pierwszy członkowie naszego samorządu będą mogli na bieżąco śledzić przebieg Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Na stronie internetowej Izby oraz za pośrednictwem Twittera będą publikowane najważniejsze informacje zjazdowe. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego wydarzenia. Więcej na ten temat...

 • 23 czerwca 2015

  WYKONYWANIE BADANIA NA PODSTAWIE MSB – DOKUMENT WPK

  Niemiecka Izba Biegłych Rewidentów (WPK), podobnie jak KIBR, także promuje skalowalność Międzynarodowych Standardów Badania (MSB) przy badaniu mniejszych jednostek. Rada dyrektorów WPK opracowała dokument pt. Uwagi odnośnie podejścia proporcjonalnego (skalowalnego) do wykonania badania na podstawie MSB (wersja PL i EN). Opublikowany materiał został przygotowany przez Komisję ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Więcej na ten temat...

 • 15 czerwca 2015

  Dokumentowanie procesu badania


  Zapraszamy na kurs dla biegłych rewidentów organizowany przez Centrum Edukacji KIBR:
  Dokumentowanie procesu badania sprawozdań finansowych w sposób zgodny z wymogami MSRF
  daty: 17-18.09.2015 r. gr. 1 lub 15-16.10.2015 gr 2, Warszawa
  Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 r. Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 15 czerwca 2015

  Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych


  Zapraszamy na kurs dla biegłych rewidentów organizowany przez Centrum Edukacji KIBR:

  Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych
  daty: 08-09.10.2015 r. gr. 1 lub 05-06.11.2015 gr 2, Warszawa

  Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 r. Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 7 czerwca 2015

  Zmiana terminów wnoszenia zaliczek na opłatę roczną oraz przesyłania deklaracji

  Informujemy, iż z dniem 5 maja 2015 r. wydłużeniu uległy terminy wnoszenia zaliczek kwartalnych na opłatę roczną z tytułu nadzoru. Obecnie podmioty uprawnione mają obowiązek wnoszenia zaliczek do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy (czyli za II kw. 2015 r. będzie to termin do 31 lipca 2015 r., za III kw. 2015 r. - do 31 października 2015 r., za IV kw. 2015 r. - do 31 stycznia 2016 r. itd).
  Jednocześnie z dniem 5 maja 2015 r. zmienił się termin rozliczenia niedopłaty oraz przesyłania formularza opłaty rocznej z tytułu nadzoru (deklaracji). Począwszy od deklaracji za 2015 r. termin ten uległ skróceniu do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego deklaracji ta dotyczy (czyli za 2015 r. formularz przesyłamy do dnia 31 stycznia 2016 r., za 2016 r. - do dnia 31 stycznia 2017 r., itd.).
  Informujemy, że wzór dotychczas obowiązującej dla 2015 r. deklaracji nie zmienił się. Więcej na ten temat...

 • 10 czerwca 2015

  W ARŁAMOWIE O PRZYSZŁOŚCI ZAWODU


  Organizacje biegłych rewidentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkały się w Arłamowie by dyskutować o przyszłości profesji. Już po raz czwarty Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była organizatorem Zjazdu Wyszehradzkiego. Więcej na ten temat...

 • 8 czerwca 2015

  Odkryj swoje możliwości! - warsztaty coachingowe


  Zapraszamy na warsztaty coachingowe CZY LECI Z NAMI PILOT?
   

  Przepraszamy, planowane terminy warszatów zostały odwołane.


  Jeśli chcesz lepiej radzić sobie z trudnym klientem/partnerem/wspólnikiem, lepiej zarządzać swoim czasem - a może sobą i innymi - lepiej się komunikować, lepiej radzić sobie z zaskakującymi i trudnymi sytuacjami, chcesz być bardziej efektywnym to zapisz się na ten warsztat.
  Planujemy 3-godzinny warsztat pilotażowy, podczas którego nauczysz się sposobów odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach.
  Przewidujemy możliwość kontynuacji w formie cyklu warsztatów.
  Warsztaty przygotuje i poprowadzi "Szkoła Coachingu GWPS - Monika Zubrzycka-Nowak, Krzysztof Michał Nowak". Więcej na ten temat...

 • 3 czerwca 2015

  BIEGLI REWIDENCI WYBRALI NOWE WŁADZE W REGIONACH

  Dobiegły końca Walne Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnych Oddziałów KIBR. Swoich przedstawicieli we władzach regionalnych wybrało wszystkie 27 oddziałów. Przedstawiamy sylwetki nowych prezesów RO KIBR.
  Zgromadzenia wybrały Regionalne Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisje Rewizyjne oddziałów na kolejną kadencję. Wybrano także delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. W dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy delegaci wybiorą nowe władze KIBR i uchwalą program działania na najbliższą kadencję.
  Walne zgromadzenia wybrały także prezesów Regionalnych Rad. W przypadku większości RO na stanowiskach pozostali prezesi piastujący je także w poprzedniej kadencji. Poniżej zatem przedstawiamy sylwetki nowych prezesów RO KIBR.

  Więcej na ten temat...

 • 2 czerwca 2015

  Pre-konsultacje Ministerstwa Finansów na temat wdrożenia dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych


  Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace pre-konsultacyjne w związku z przyjęciem zmian do dyrektywy ws. rachunkowości, polegających na rozszerzeniu zakresu prezentowanych przez niektóre duże jednostki oraz grupy kapitałowe informacji niefinansowych dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, związanych z poszanowaniem praw człowieka oraz przeciwdziałaniem korupcji i łapownictwu.
  W ramach prowadzonych konsultacji Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę skierowaną do spółek, inwestorów i innych użytkowników informacji niefinansowych. Odpowiedzi udzielone przez zainteresowane podmioty będą wzięte pod uwagę w ramach prac nad projektem zmian przepisów krajowych w celu transpozycji ww. dyrektywy.
  Ministerstwo oczekuje odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie do 19 czerwca 2015 r. na podany w ankiecie adres emailowy.
  Ankieta Więcej na ten temat...

 • 2 czerwca 2015

  Zapraszamy na seminarium PID 30.06.2015 r. Warszawa

  Zapraszamy na seminarium Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów poświęcone roli prognoz na polskim rynku kapitałowym i alternatywnych środków komunikacji spółek z inwestorami oraz na Pierwsze Polskie Forum Biznes i BioróżnorodnośćInteligencja Ekologiczna w Biznesie.
  Niski odsetek prognoz to fakt, z którym mierzy się polski rynek kapitałowy. Niechęć do publikowania prognoz ma wiele źródeł: czynniki makroekonomiczne, geopolityczne, regulacyjne. Choć najczęściej wskazuje się po prostu bessę na rynku i ewentualną konieczność skorygowania prognozy w dół. Obniżenie prognoz to zazwyczaj dla spółek obawa przed ryzykiem reputacyjnym. Jednak pomimo niesprzyjających warunków, wciąż mamy do czynienia z małą grupą spółek, które publikują prognozy. Rynek oczekuje komunikacji. Czy prognozy znikną z polskiej rzeczywistości? Czy mogą zastąpić je komentarze do wyników i porównania do konsensusu rynkowego?
  W dyskusji wezmą udział: Artur Iwański, Dyrektor Biura Analiz Rynkowych, PKO Bank Polski S.A. Dom Maklerski; Piotr Rożek, Zastępca Redaktora Naczelnego Redakcji Ekonomicznej PAP S.A.; Artur Tarnowski, Executive Director, KGHM Polska Miedź S.A.; Krzysztof Walenczak, Dyrektor Zarządzający Société Générale Corporate & Investment Banking Polska, seminarium poprowadzi Beata Binek, prezes zarządu, Polski Instytut Dyrektorów.
  Zapraszamy we wtorek, 30 czerwca 2015 r., o godzinie 17:30, do siedziby Polskiej Agencji Prasowej S.A. przy ul. Brackiej 6/8.
  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres pid@pid.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają Uczestnicy Polskiego Instytutu Dyrektorów. Udział w seminarium jest nieodpłatny.
  Mamy przyjemność zaprosić także na Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność Inteligencja Ekologiczna w Biznesie, które odbędzie się w Muzeum POLIN, w dniu 16 czerwca 2015 r. Forum jest objęte patronatem m.in. Komisji Europejskiej oraz PID. Jest adresowane do kadry zarządzającej największych polskich przedsiębiorstw. Udział w Forum jest nieodpłatny. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.pfbb.pl.
  Program forum Więcej na ten temat...

 • 29 maja 2015

  WYZWANIA STOJĄCE PRZED SAMORZĄDEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  W dniach 24-26.06.2015 br. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. O tym, jak Józef Król, prezes KRBR postrzega upływającą kadencję możemy przeczytać w majowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas. Więcej na ten temat...

 • 21 maja 2015

  Sprawozdania organów KIBR

  Zapraszamy do lektury sprawozdań organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za kadencję 2011-2015. Sprawozdania będą przedmiotem obrad VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Więcej na ten temat...

 • 21 maja 2015

  KIBR jeszcze bliżej biegłych rewidentów

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów od połowy maja obecna jest na Twitterze. Dzięki temu biegli rewidenci jeszcze szybciej dowiedzą się o najważniejszych kwestiach związanych z działaniami samorządu i rynkiem audytu, i na bieżąco je skomentują.
  Ruszył oficjalny profil Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na portalu społecznościowym Twitter.com. To kolejne działanie Izby w kierunku tworzenia samorządu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Dzięki nowemu kanałowi komunikacji, biegli rewidenci będą mogli na bieżąco śledzić ważne dla profesji wydarzenia. Na profilu znajdą się m.in. informacje dotyczące zmian w prawie, relacje z wydarzeń organizowanych przez KIBR, zapowiedzi ciekawych konferencji, czy rekomendacje interesujących publikacji. Twitter to też możliwość komentowania na bieżąco działań samorządu.
  Krajowy Zjazd "na żywo"
  Poprzez profil KIBR na Twitterze będzie można po raz pierwszy "na żywo" śledzić przebieg VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Izba na bieżąco będzie publikowała najważniejsze postanowienia Zjazdu. Przypomnijmy, że w trakcie trzech dni 309 delegatów wybierze nowe władze samorządu, przyjmie program działania KIBR na nową kadencję oraz uchwali zmiany statutu KIBR. KZBR odbędzie się 24-26 czerwca 2015 r. Już dziś zachęcamy zatem do śledzenia profilu KIBR.
  Gdzie nas znaleźć?
  Profil Izby jest dostępny pod adresem twitter.com/biurokibr.
  Twitter jest serwisem społecznościowym dostępnym dla wszystkich użytkowników bezpłatnie. Można z niego korzystać za pomocą komputera, tabletu, a nawet telefonu komórkowego. Więcej na ten temat...

 • 11 maja 2015

  REGIONALNE ODDZIAŁY KIBR WAŻNE DLA ROZWOJU PROFESJI


  Zapewnianie szkoleń dla biegłych rewidentów, dbałość o ciągły rozwój przedstawicieli zawodu, promowania postaw etycznych oraz integracja środowiska - to główne cele, które realizowały Regionalne Rady Biegłych Rewidentów. Tak wynika z nadesłanych do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów odpowiedzi na pytania, które w związku z kończącą się kadencją Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów skierował do Prezesów Regionalnych Rad. W kwestionariuszu poproszono o podsumowanie działalności regionów na przestrzeni ostatnich czterech lat. W związku z przyszłą zmianą ustawy o biegłych rewidentach, związaną z wdrożeniem do polskiego prawa znowelizowanej 43 dyrektywy i zmieniającymi się zadaniami samorządu, prezesi Oddziałów napisali również jak w tym kontekście widzą rolę Regionalnych Oddziałów. Poniżej prezentujemy ich odpowiedzi. Więcej na ten temat...

 • 11 maja 2015

  Doroczna Konferencja Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

  Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na konferencję pt. "Zwalczanie nadużyć -fikcja czy rzeczywistość?", która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 r.
  w Hotelu Marriott w Warszawie. Dla członków KIBR obowiązuje 10% rabat.
  Więcej informacji na stronie Konferencji. Więcej na ten temat...

 • 11 maja 2015

  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia i prezentacji transakcji wnoszenia do tworzonych spółek aportów w zamian za przekazane udziały kapitałowe

  KRBR otrzymała pismo Ministra Finansów skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym prezentowane jest - z punktu widzenia prawa bilansowego - stanowisko w zakresie prawidłowości ujmowania w księgach rachunkowych i prezentowania w sprawozdaniach finansowych transakcji wnoszenia do tworzonych spółek aportów w zamian za przekazane udziały kapitałowe.
  Treść pisma znajduje się tutaj Więcej na ten temat...

 • 7 maja 2015

  Delegaci na VIII Krajowy Zjazd wybrani

  Zakończyły się walne zgromadzenia w regionalnych oddziałach KIBR, które wybrały delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Zgromadzenia wybrały także regionalne rady biegłych rewidentów oraz komisje rewizyjne oddziałów na kolejną kadencję.
  Wykaz nowych Prezesów Regionalnych Rad RO KIBR znajduje się tutaj.
  Lista delegatów na VIII Zjazd Więcej na ten temat...

 • 30 kwietnia 2015

  110 TYS. DLA FUNDACJI "ORLEN - DAR SERCA"


  Charytatywny marszobieg "Biegam, Bo Lubię POMAGAM" pozwolił zasilić konto Fundacji "ORLEN - Dar Serca" sumą ponad 110 tys. złotych. Biegowa drużyna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów też ma swój udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu. Więcej na ten temat...

 • 20 kwietnia 2015

  Dokumenty Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Dokumenty publikowane są na stronie www.mf.gov.pl (zakładka GIIF/Publikacje/Publikacje FATF) oraz na stronie FATF: www.fatf-gafi.org., w związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz przy współpracy z FATF. Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2015

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY BADANIA ZWIĘKSZĄ JAKOŚĆ AUDYTU


  Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nakładające na polskich biegłych rewidentów obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowego standardu kontroli jakości usług. To oznacza usługi audytorskie bardziej przemyślane i lepiej dopasowane do potrzeb konkretnego klienta. Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2015

  MSRF i MSKJ1 będą obowiązywać w Polsce

  W dniu 1.04.br. Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwały KRBR, na mocy których wprowadza się do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):
  - Międzynarodowe Standardy Badania,
  - Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
  - Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych, a także
  - Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1.
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2015

  Walne zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach KIBR

  W Regionach trwają walne zgromadzenia, które mają charakter sprawozdawczo-wyborczy. Udzielają absolutorium ustępującym władzom oraz wybierają regionalne rady i komisje rewizyjne oddziałów na kolejną kadencję, a także delegatów na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. W Zjeździe brać będzie udział 309 delegatów. Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2015

  Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny rewizji finansowej

  Trwa konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny rewizji finansowej, który jest organizowany wspólnie przez KIBR i Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu rewizji finansowej, obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Prace do konkursu zgłaszają kierownicy katedr, instytutów i zakładów szkól wyższych. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w drugiej połowie br., a wręczenia nagród dokona Prezes KRBR. Konkurs patronatem objęło Ministerstwo Finansów. Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2015

  REKRUTACJA 2015

  Rozpoczął się nowy nabór kandydatów na biegłych rewidentów. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 20 kwietnia 2015

  Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF poszukuje pracownika

  Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje osoby na stanowisko głównego specjalisty do spraw rewizji finansowej w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta. Termin składania dokumentów upływa w dniu 27.04.2015 r.
  Szczegółowe informacje o naborze znajdują się pod adresem: http://www.mf.gov.pl/web/bip/no-cache/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach?job_app_id=34902 Więcej na ten temat...

 • 12 marca 2015

  Ankieta Biura Analiz Sejmowych


  Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest uzyskanie danych pozwalających na ocenę prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności. Ankietę, dostępną pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015, opracowało Biuro Analiz Sejmowych. Wyniki ankiety posłużą nie tylko ocenie obowiązującego prawa podatkowego, ale również do sformułowania wniosków i konkretnych postulatów legislacyjnych. Ankieta jest anonimowa, identyfikująca jedynie te grupy zawodowe, które reprezentują respondenci. Więcej na ten temat...

 • 12 marca 2015

  Dzień podatkowy FEE

  Federacja Europejskich Księgowych (FEE) zaprasza do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom podatkowym zatytułowanej FEE Tax Day – The Future of Tax Policy: A Matter for Society as a Whole, która odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w Brukseli.
  Program
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 12 marca 2015

  Szkolenie z zagadnień prawnych dla biegłych rewidentów

  European Institute of Fraud Auditors (EIFA) oraz firma Schönherr zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconemu zagadnieniom prawnym, które odbędzie się 29 maja 2015 r. w Warszawie. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 6 marca 2015

  Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015

  Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego 2015, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie w hotelu Polonia Palace. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów objęła wydarzenie patronatem honorowym.
  Serdecznie zapraszamy!
  Więcej informacji
  Rejestracja Więcej na ten temat...

 • 4 marca 2015

  Wywieranie presji na księgowych - ankieta Komisji Etyki SKwP

  Zapraszamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej presji wywieranej w miejscu pracy na księgowych oraz inne osoby związane z rachunkowością, w tym biegłych rewidentów. Ankietę opracowała Komisja Etyki SKwP pod auspicjami Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Więcej na ten temat...

 • 5 lutego 2015

  Prezentacja Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego – zapraszamy na spotkania

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego. Program tworzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Celem opracowywanego projektu jest zmiana świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki. Spotkania informacyjne skierowane są do doradców finansowych pracujących z przedsiębiorstwami, kontrolerów i audytorów wewnętrznych wspomagających firmy w procesach zarządzania. Najbliższe odbędzie się 10 lutego w Warszawie, kolejne 24 lutego w Katowicach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
  Więcej informacji
  Zaproszenie Więcej na ten temat...

 • 16 stycznia 2015

  Informacja Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

  Krajowy Sąd Dyscyplinarny informuje, że celem zapoznania szerokiego grona biegłych rewidentów z wynikami pracy KSD, po raz kolejny opublikowane zostały wybrane zanonimizowane prawomocne orzeczenia wydane w obecnej kadencji. Materiały są dostępne dla biegłych po zalogowaniu w sekcji „Informacje Krajowego Sądu Dyscyplinarnego” panelu „Twoje konto”. Więcej na ten temat...

 • 9 stycznia 2015

  KOMUNIKAT KNA dotyczący rozwiązywania umów na usługi audytorskie


  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina biegłym rewidentom oraz podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o obowiązku przekazywania do Komisji Nadzoru Audytowego informacji o rozwiązywaniu umowy na usługi audytorskie. Dla ujednolicenia przekazywanych informacji został opracowany Komunikat KNA z dnia 29 maja 2013 r. oraz formularz, stanowiący załącznik do powyższego Komunikatu Więcej na ten temat...

 • 10 grudnia 2014

  NOWE ROZPORZĄDZENIE DOT. OBLIGATORYJNEGO SZKOLENIA


  W Dzienniku Ustaw z dnia 5.12.2014 r. pod poz. 1730 ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Rozporządzenie jest konsekwencją zmian deregulacyjnych wprowadzonych do ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (…) Więcej na ten temat...

 • 9 grudnia 2014

  Konferencja SKUTECZNY KOMITET AUDYTU


  Zapraszamy na konferencję Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej, która odbędzie się 16 stycznia 2015 r. w Warszawie w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Konferencja organizowane jest przez Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów. Udział w konferencji jest bezpłatny.
  Więcej informacji
  Program
  Rejestracja: http://fs11.formsite.com/cfrr/form15/index.html Więcej na ten temat...

 • 28 listopada 2014

  Konsultacje KIBR

  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do skorzystania ze wsparcia merytorycznego w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych obowiązujących biegłych rewidentów. Zespół Konsultantów i Ekspertów KIBR od grudnia br. udziela bezpłatnych pisemnych porad biegłym rewidentom.
  Więcej na ten temat... Więcej na ten temat...

 • 27 listopada 2014

  Zmiana terminu składania wniosku o zwolnienie lub uznanie szkolenia w 2014 r.


  Informujemy, że z uwagi na przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych skróceniu uległ termin składania wniosków o zwolnienie lub uznanie za spełniony obowiązku odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2014 r. Wnioski można składać wyłącznie do 31 grudnia 2014 r.
  Komunikat nr 42/2014 Więcej na ten temat...

 • 27 listopada 2014

  AKTUALIZACJA WIEDZY Z MSSF – BEZPŁATNE SZKOLENIE


  Zapraszamy na szkolenie pt. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Aktualizacja IFRS update, realizowane w ramach projektu Banku Światowego. Szkolenie odbędzie się w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Rejestracja: http://www.bpp.pl/pliki/formularz/formularz_IFRS.php
  Liczba miejsc ograniczona
  Więcej informacji oraz terminy Więcej na ten temat...

 • 20 listopada 2014

  Dr Danuta Krzywda wybrana na stanowisko wiceprezesa IAAER w kolejnej kadencji


  Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2014 r. dr Danuta Krzywda, Zastępca Prezesa KRBR została ponownie wybrana na stanowisko wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości (International Association For Accounting Education&Research) IAAER. Więcej na ten temat... Więcej na ten temat...

 • 20 listopada 2014

  RO KIBR Łódź zaprasza - konferencja pt. "INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI"


  02.12.br. zapraszamy na konferencję organizowaną przez RO KIBR w Łodzi wraz z Biurem Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi pt. INFORMACJA W BIZNESIE - JAK NIE OSZALEĆ W ŚWIECIE INFORMATYZACJI I CYFRYZACJI (Łódź, siedziba Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, godz. 8.30-15.00). Więcej na ten temat...

 • 7 listopada 2014

  Globalna ankieta IFAC


  Serdecznie zapraszamy małe i średnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do wzięcia udziału w badaniu Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej na ten temat...

 • 6 listopada 2014

  Stanowisko KRBR w sprawie wdrożenia nowych regulacji UE dotyczących rewizji finansowej


  W dniu 22.10.br. KRBR przekazała do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów stanowisko samorządu w sprawie wdrożenia postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...) oraz rozporządzenia (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (...).
  Stanowisko jest odpowiedzią na pytania Ministerstwa Finansów zawarte tutaj. Więcej na ten temat...

 • 5 listopada 2014

  Bank Światowy poszukuje ekspertów z dziedziny rachunkowości


  Bank Światowy poszukuje ekspertów z dziedziny rachunkowości, którzy podjęliby się zadania sporządzenia i dostarczenia opracowania w języku polskim na rzecz Komitetu Standardu Rachunkowości (KSR) w następujących obszarach:

  1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.
  2. Środki trwałe.
  3. Ujęcie, wycena i prezentacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.
  4. Działalność rolnicza.
  5. Ujęcie, wycena oraz prezentacja aktywów i zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  Więcej na ten temat...

 • 17 października 2014

  RO KIBR Łódź zaprasza - Biegły rewident 2014 w obliczu zmian


  31.10.br. zapraszamy na spotkanie organizowane przez RO KIBR w Łodzi pt. BIEGŁY REWIDENT 2014 W OBLICZU ZMIAN, KTÓRE STOJĄ PRZED ZAWODEM (Łódź, Hotel Borowiecki przy ul. Kasprzaka 7/9, godz. 8.45). W trakcie spotkania odbędą się, m.in. warsztaty CSR dotyczące raportowania pozafinansowego oraz związanych z tym możliwości rozwoju zawodowego, a także debata środowiskowa na temat zmian w dyrektywach unijnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, które mogą mieć wpływ na przyszłość zawodu biegłego rewidenta w Polsce.
  PROGRAM SPOTKANIA
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 13 października 2014

  KIBR ZAPRASZA DO ROZMOWY O ETYCE W BIZNESIE


  Biegli rewidenci zapraszają do rozmowy o "Etyce w procesach zarządzania, sprawozdawczości i rewizji finansowej". Konferencja, której organizatorem jest Komisja ds. Etyki, odbędzie się 24 listopada w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
  W trakcie trzech paneli dyskusyjnych zaproszeni goście będą starali się odpowiedzieć na pytania: Jak biznes postrzega kwestię etyki? Czy przestrzeganie zasad etycznych się opłaca? Czy pomaga w zarządzaniu i kontaktach handlowych? Czy etyka zawodowa wzmacnia zaufanie partnerów biznesowych? W końcu - czy przestrzeganie etyki zawodowej na wszystkich etapach tworzenia informacji finansowej zapewnia jej wiarygodność i jaka jest w tym procesie rola biegłego rewidenta?
  Konferencję podsumuje wystąpienie p. Beaty Binek, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, partnera przedsięwzięcia. Do dyskusji panelowych zaproszenie przyjęli teoretycy, doradcy w biznesie, przedstawicieli sektorów bankowego i giełdowego, pracodawcy i reprezentanci świata biznesu, przedstawiciele międzynarodowych organizacji księgowych oraz organy nadzoru nad rynkiem.
  Ostatni kryzys finansowy wymusił nowe spojrzenie na kwestię etyki w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej staje się integralnym elementem strategii przedsiębiorstw. Etycznego postępowania oczekują interesariusze. Tego samego wymaga rynek. A biegli rewidenci mają szczególną legitymację, żeby poruszać ten temat.
  Konferencja realizowana jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Partnerem wydarzenia obok PID zgodziła się zostać Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Akademia L. Koźmińskiego.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub kontaktu z Biurem KIBR (sekretariat@kibr.org.pl). Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona. Więcej na ten temat...

 • 8 października 2014

  Standardy rachunkowości - KSR zaprasza do współpracy


  Informujemy, że Komitet Standardów Rachunkowości poszukuje osób, które byłyby zainteresowane opracowaniem projektów dokumentów (Krajowych Standardów Rachunkowości) w sprawach:

  • działalności rolniczej,
  • partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Szczegółowe informacje. Więcej na ten temat...

 • 10 września 2014

  OBLIGATORYJNE SZKOLENIE DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW


  Centrum Edukacji KIBR zaprasza na kurs "Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych". Szkolenie wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2014 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.
  Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie internetowej Centrum Edukacji. Więcej na ten temat...

 • 22 sierpnia 2014

  Bezpłatne seminarium z CSR


  CE KIBR zaprasza na seminarium CSR:
  NOWY OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA POZAFINANSOWEGO SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY BIEGŁYCH REWIDENTÓW - 9 października 2014 r., Warszawa.
  Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona.
  Uwaga: uprzejmie informujemy, że limit miejsc na seminarium CSR w Warszawie został wyczerpany.
  Informacje na temat seminarium
  Program Więcej na ten temat...

 • 22 sierpnia 2014

  Szkolenia IIA Polska


  Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie IIA Polska. Terminy szkoleń:
  "Audyt Bezpieczeństwa Informacji – podstawy" (Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice)
  "Planowanie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (Warszawa)
  "Audyt rekomendacji D KNF – podejście bazujące na ryzyku" (Warszawa)
  "Zapobieganie oszustwom" (Kraków, Warszawa) Więcej na ten temat...

 • 22 sierpnia 2014

  Zapraszamy na warsztaty PID

  Zapraszamy na warsztaty Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów
  KOMITET AUDYTU W DZIAŁANIU - 27.08.2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka.

  Więcej na ten temat...

 • 30 lipca 2014

  Ministerstwo Finansów szuka współpracowników

  Informujemy, że Ministerstwo Finansów poszukuje osób zainteresowanych podjęciem współpracy przy opracowaniu projektów dokumentów Komitetu Standardów Rachunkowości.
  Szczegółowe informacje Więcej na ten temat...

 • 10 lipca 2014

  Klubowy rejs żeglarski


  Regionalny Oddział KIBR w Lublinie zaprasza do udziału w klubowym rejsie żeglarskim, który odbędzie w dniach od 19 do 28 września 2014 r. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj. Więcej na ten temat...

 • 7 lipca 2014

  VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

  KRBR postanowiła, że VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborami władz samorządu na nową kadencję (2015-2019) oraz przyjęciem programu działania KIBR na te lata, będzie uchwalenie zmian statutu KIBR, zmian podstawowych zasad gospodarki KIBR oraz zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 7 lipca 2014

  Przewodnik IFAC - wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

  Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie "Przewodnika wdrażania jakości w małych i średnich firmach audytorskich". Zapraszamy do zapoznania się z polską wersją językową publikacji. Więcej na ten temat...

 • 17 czerwca 2014

  Szkolenia do egzaminów ACCA - wspólna oferta CE KIBR i BPP


  CE KIBR oraz BPP zapraszają na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA!
  Stowarzyszenie ACCA przygotowało specjalną promocję dla członków KIBR i kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali 10 egzaminów. Do 31 grudnia br. każda z tych osób, która zarejestruje się jako student ACCA, otrzyma zwolnienie z opłat za 9 egzaminów, co daje oszczędność ok. 4500 zł. Aby otrzymać tytuł ACCA należy zdać jeszcze 5 egzaminów. W Warszawie szkolenia przygotowujące przeprowadzać będzie BPP we współpracy z CE KIBR. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkoleń w RO KIBR.
  Aby skorzystać z oferty należy zarejestrować się w Stowarzyszeniu ACCA za pośrednictwem BPP. Szczegóły tutaj
  Jeżeli są Państwo zainteresowani kursami przygotowującymi do egzaminów ACCA zapraszamy do kontaktu mailowego: Anna Wójcik, ce@kibr.org.pl lub acca@bpp.pl Rejestracja wkrótce!.
  Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 16 czerwca 2014

  Przewodnik IFAC – zarządzanie małymi i średnimi firmami audytorskimi


  Komitet ds. małych i średnich praktyk IFAC przygotował trzecie wydanie „Przewodnika zarządzania w małych i średnich firmach audytorskich”. Zapraszamy do zapoznania się z polską wersją językową publikacji. Więcej na ten temat...

 • 10 czerwca 2014

  Seminarium dla biegłych rewidentów badających SKOK

  Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje w ramach projektu CEDUR seminarium pt.: "Rachunkowość SKOK - aspekty praktyczne dla biegłych rewidentów". Celem seminarium jest wskazanie kluczowych obszarów sprawozdania
  finansowego spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych obarczonych
  ryzykiem zniekształcenia. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu
  Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, ul. Jasna 12. Zgłoszenia przyjmowane są do środy, 18 czerwca. Udział w seminarium jest bezpłatny. Program i szczegóływydarzenia.
    Więcej na ten temat...

 • 4 czerwca 2014

  Sprawozdanie KNA


  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2013 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 2 czerwca 2014

  KOMUNIKAT Krajowej Komisji Nadzoru


  Szanowni Biegli Rewidenci,
  Krajowa Komisja Nadzoru uprzejmie informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru.
  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik 2 do uchwały nr 15/30/2009 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu wyboru wizytatorów.
  Termin składania ankiety wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 31 lipca 2014 r.
  Zapraszamy do współpracy. Więcej na ten temat...

 • 19 maja 2014

  NOWE WYZWANIA DLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO - KONFERENCJA IIA POLSKA


  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na Doroczną Konferencję, która odbędzie się 9 czerwca 2014 r. w hotelu Marriott, w Warszawie. Temat przewodni to: Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego. Dodatkowa wartość audytu wewnętrznego. Panelistami będą osoby od lat kształtujące audyt wewnętrzny, jak: Tomasz Bolek (KPRM), Agnieszka Tarasewicz (KPRM), Jacek Szwarc (Ground Frost), Andrzej Nowiczenko (PEKAO S.A.), Jakub Bojanowski (Deloitte), Mariusz Mielnik (PGE GiEK SA). Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 16 maja 2014

  PRZYSZŁOŚĆ AUDYTU I USŁUG ATESTACYJNYCH


  FEE opublikowała dokument konsultacyjny zatytułowany: The Future of Audit and Assurance. Dokument zawiera wstępne spostrzeżenia, które mogą prowadzić do potencjalnych długofalowych zmian w usługach badania, atestacyjnych i innych.
  Wg FEE biegli rewidenci powinni krytycznie podchodzić do swojego zawodu, szczególnie w czasach, kiedy zachodzą zmiany w zakresie rewizji finansowej.
  Rachunkowość i rewizja finansowa są ukierunkowane na osiągnięcie bardziej efektywnej, przejrzystej i godnej zaufania sprawozdawczości przedsiębiorstw. Wspólnym celem jest zatem poprawa jakości, zarówno sprawozdawczości, jak i usług poświadczających oraz nadanie możliwie największego znaczenia usługom badania, atestacyjnym i innym. Mając na uwadze interes publiczny, biegli rewidenci powinni działać na rzecz poprawy jakości i promowania rzetelności świadczonych usług oraz na rzecz poprawy form komunikacji, a także zapewnienia, że świadczone przez nich usługi odpowiadają na potrzeby interesariuszy.
  FEE inicjuje więc dyskusję i zachęca do refleksji nad przyszłością zawodu.
  Dokument konsultacyjny zawierający szczegółowe informacje oraz pytania jest dostępny na stronie internetowej FEE.
  Zachęcamy do udziału w badaniu, które ma wpływ na przyszły kształt zawodu biegłego rewidenta. Więcej na ten temat...

 • 28 marca 2014

  KIBR zaprasza na kursy e-learning


  Zapraszamy na szkolenia e-learning w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów: moduł IV Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1.
  Szkolenie zalicza 8 godzin z bloku rewizja finansowa.
  Więcej informacji i rejestracja Więcej na ten temat...

 • 23 kwietnia 2014

  OBOWIĄZEK TERMINOWEGO PRZESYŁANIA R4


  KRBR przypomina o obowiązku terminowego przesyłania formularza R4 zawiadamiającego o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta. Zawód można wykonywać dopiero po uprzednim zawiadomieniu, w formie pisemnej, KRBR, tj. przekazaniu ww. formularza.
  Więcej informacji w Komunikacie KRBR Nr 34/2014 Więcej na ten temat...

 • 22 kwietnia 2014

  KURSY DLA KANDYDATÓW – SESJA III

  Zapraszamy na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:
  Rachunkowość finansowa
  start 6 czerwca 2014 r., Warszawa
  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
  start 5 września 2014 r., Warszawa
  Więcej informacji i rejestracja pod adresem: www.ce.kibr.org.pl
    Więcej na ten temat...

 • 17 kwietnia 2014

  WARSZTAT WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I BIEGŁYM REWIDENTEM


  Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska AUDYT WEWNĘTRZNY: WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ I BIEGŁYM REWIDENTEM – 24 kwietnia 2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Więcej na ten temat...

 • 15 kwietnia 2014

  PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU - PRZYJĘTO ZMIANY W 43 DYREKTYWIE


  3 kwietnia br. Parlament Europejski przegłosował zmiany w 43 dyrektywie oraz przyjął rozporządzenie dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe jednostek interesu publicznego.
  14 kwietnia br. dokumenty zostały zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. W dalszej kolejności zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co prawdopodobnie nastąpi w połowie maja br. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów do krajowych porządków prawnych, tj. do połowy 2016 r.
  Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów
  Komunikat Rady Unii Europejskiej Więcej na ten temat...

 • 11 kwietnia 2014

  ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA MŚP - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU


  Komisja Europejska przeprowadza badanie w sprawie sporządzania i korzystania ze sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które nie są objęte zasadami rachunkowości, o których mowa w dyrektywach UE. Celem badania jest zebranie i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy w 25 krajach Europy - w tym Polski. Zebrane informacje mogą stanowić podstawy decyzji w sprawie zmniejszania obciążeń administracyjnych związanych z rachunkowością MŚP. Dlatego niezmiernie ważny jest udział biegłych rewidentów w przeprowadzanych badaniach, w szczególności tych, którzy świadczą usługi księgowe dla MŚP, a także korzystają ze sprawozdań finansowych MŚP w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
  Kwestionariusz dla Sporządzających informację finansową
  Kwestionariusz dla Użytkowników informacji finansowej
  Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, które ma wpływ na przyszły kształt rachunkowości MŚP. Więcej na ten temat...

 • 2 kwietnia 2014

  ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PID


  Zapraszamy na warsztaty Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów
  RADA NADZORCZA NA POSIEDZENIU I POZA POSIEDZENIEM - 16.04.2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  WSPÓŁPRACA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ - 24 kwietnia 2014 r., Warszawa.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji
  Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Więcej na ten temat...

 • 28 marca 2014

  Zostań biegłym rewidentem - Rekrutacja 2014


  Zapraszamy kandydatów na biegłych rewidentów! Rozpoczęła się rekrutacja, która potrwa do 30 czerwca 2014 r. Pierwsze egzaminy we wrześniu br.
  Więcej informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym
  Formularz zgłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osób uczestniczących w rekrutacji 2014 r.
  Kursy dla kandydatów Więcej na ten temat...

 • 25 marca 2014

  Komunikat KNA dot. zagrożeń etycznych


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat dotyczący zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, jako rewident do spraw szczególnych. Więcej na ten temat...

 • 10 marca 2014

  Kursy dla kandydatów


  Serdecznie zapraszamy na kursy dla kandydatów na biegłych rewidentów organizowane przez Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:

  Ekonomia i kontrola wewnętrzna
  start 4 kwietnia 2014 r., Warszawa

  Teoria i zasady rachunkowości
  start 11 kwietnia 2014 r., Warszawa

  Więcej informacji i rejestracja pod adresem: www.ce.kibr.org.pl Więcej na ten temat...

 • 6 marca 2014

  II Polski Kongres Prawa Podatkowego 2014

  Instytut Allerhanda serdecznie zaprasza na drugą edycję Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego. Dyskusja w gronie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ludzi świata nauki, biznesu, doradztwa i mediów będzie mieć miejsce 8 kwietnia 2014 r. w Warszawie w Hotelu Polonia Palace. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest patronem honorowym wydarzenia. Więcej informacji pod adresem: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/podatkowy2014-ii-polski-kongres-prawa-podatkowego-2014/ Więcej na ten temat...

 • 17 lutego 2014

  Raport KNF

  Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany został Raport "Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2013 r." Więcej na ten temat...

 • 29 stycznia 2014

  Kolejny kurs Centrum Edukacji KIBR


  Serdecznie zapraszamy na kolejny kurs Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów:

  Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF i KSRF, dwudniowy kurs mający na celu wskazanie prawidłowego sposobu dokumentowania badania sprawozdań finansowych poprzez pokazanie przykładów dokumentacji roboczej i zwrócenie uwagi na jej nieprawidłowości opierając się o dotychczas popełniane uchybienia. 13 i 14 lutego 2014 r., Warszawa, al. Jana Pawła II 80 (siedziba KIBR), więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 3 lutego 2014

  Bal Radcy Prawnego


  Zapraszamy na Bal Radcy Prawnego, który odbędzie się w dniu 8 lutego br. Szczegóły: http://www.bal-oirpwarszawa.pl/. Więcej na ten temat...

 • 10 stycznia 2014

  Nowy wzór sprawozdania podmiotu (P11)

  KRBR ustaliła nowy wzór rocznego sprawozdania podmiotu uprawnionego (wzór P11). Wzór obowiązuje dla sprawozdań za 2013 r. Przypominamy, że podmioty zobowiązane są do przekazania Krajowej Radzie sprawozdania do 28 lutego 2014 r. Więcej na ten temat...

 • 10 stycznia 2014

  Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za 2013 r. – nowy wzór

  KRBR przyjęła wzór rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2013 r. Istnieje możliwość wypełnienia rozliczenia przy pomocy stworzonego w tym celu arkusza kalkulacyjnego. Jednocześnie informujemy, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę nr 2041/36/2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat opłaty rocznej z tytułu nadzoru. Więcej na ten temat...

 • 4 stycznia 2014

  Maria Rzepnikowska wiceprzewodniczącą FEE


  Z przyjemnością informujemy, że Maria Rzepnikowska członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wybrana do Zarządu Federacji Europejskich Księgowych (FEE).
  Już wkrótce zamieścimy specjalną rozmowę z M. Rzepnikowską.
  Informacja Prezesa KRBR Więcej na ten temat...

 • 2 stycznia 2014

  Szkolenie NAJNOWSZE ZMIANY W VAT


  Centrum Edukacji KIBR 21 stycznia 2014 r. przeprowadziło szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w podatku od towarów i usług wchodzącym w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.
  Przeczytaj wywiad z wykładowcą Więcej na ten temat...

 • 19 listopada 2013

  IX Doroczna Konferencja PolCAAT 2013

  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na konferencję
  27 listopada 2013 r., środa, w hotelu Marriott w Warszawie. 10% zniżki dla członków KIBR. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 14 listopada 2013

  Zaproszenie na Konferencję "Gromadzenie danych i co dalej…?"

  Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki "Gromadzenie danych i co dalej…?”, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2013 r.
  Konferencja realizowana jest w ramach projektu "Efektywni 50+", który ma wspomóc pracowników w wieku 50+ zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą baz danych, analizą danych, raportowaniem, sprawozdawczością oraz organizacją przechowywania dokumentów.
  Podczas konferencji będzie istniała możliwość zapisu na bezpłatne szkolenia.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/ Więcej na ten temat...

 • 29 października 2013

  KONFERENCJA KONSULTACYJNA EFRAG-KSR

  Warszawa, 19 listopada 2013 r.
  Zapraszamy do udziału w konferencji konsultacyjnej na temat dokumentu dyskusyjnego IASB nt. "Rewizji Ram Koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej". Konferencja odbędzie się 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 11.30 w Hotelu Marriott przy al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie. Agenda konferencji. Więcej na ten temat...

 • 28 października 2013

  Seminarium PID: REWIDENT DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH. ROZCZAROWANIA I OCZEKIWANIA


  Polski Instytut Dyrektorów zaprasza na otwarte seminarium pod tytułem "Rewident do spraw szczególnych. Rozczarowania i oczekiwania". Seminarium odbędzie się 5 listopada 2013 r. [wtorek] o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Mazars Polska przy ul. Pięknej 18. Więcej na ten temat Więcej na ten temat...

 • 4 października 2013

  SKALOWALNOŚĆ MSRF ORAZ MSKJ 1 KLUCZEM EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA


  Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium poświęconym problematyce efektywnego stosowania MSRF i MSKJ 1 przy badaniu jednostek z sektora MŚP. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 3 października 2013

  Wspólny warsztat KIBR-PID - Współpraca spółki z biegłym rewidentem


  Zapraszamy na wspólne warsztaty KIBR i Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów WSPÓŁPRACA SPÓŁKI Z BIEGŁYM REWIDENTEM, które odbędą się: 21.10.2013 r. w Warszawie, 14.11.2013 r. w Gdańsku oraz 21.11. 2013 r. w Poznaniu. Dla biegłych rewidentów 50% zniżki. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 27 września 2013

  Konferencja IIA Polska - Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego

  Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na III Konferencję dla Sektora Finansowego - "Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych" – 08.10.2013 r., Hotel Marriott. 10% zniżki dla członków KIBR. Szczegóły... Więcej na ten temat...

 • 18 września 2013

  Szkolenie z MSRF


  Informujemy, że w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie są jeszcze wolne miejsca na szkoleniu z zakresu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej Moduł IV - "Powtórka oraz zastosowanie MSRF w studium przypadku". Więcej na ten temat...

 • 12 września 2013

  Konferencja: Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Zmiany w regulacjach i praktyce polskiej rachunkowości w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej" organizowanej w dniach 24–25 października 2013 r.Organizatorem wydarzenia jest Katedra Rachunkowości wraz z Ośrodkiem Międzynarodowych Studiów Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.
  Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele Urzędu Komisji Europejskiej, Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej, Banku Światowego, Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Konferencja ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie procedowania zmian w ustawie o rachunkowości.
  Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi został także patronem merytorycznym wydarzenia. Więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 28 sierpnia 2013

  Komunikat w sprawie prawidłowego wypełniania formularza P10


  KRBR przyjęła komunikat w sprawie prawidłowego wypełniania formularza P10 zawierającego informacje o podpisanych w 2013 r. umowach na wykonywanie czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.
  Jednocześnie Rada przyjęła uchwałę określającą formularz P10 za 2013 r. Więcej na ten temat...

 • 12 sierpnia 2013

  Warsztat PID - Współpraca zarządu i rady nadzorczej


  Zapraszamy na warsztat Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów WSPÓŁPRACA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ, który odbędzie się 5.09.2013 r. w Warszawie. Dla biegłych rewidentów 50% zniżka. Program, zgłoszenie, więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 8 marca 2013

  XIV Doroczna Konferencja Audytingu

  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w XIV Dorocznej Konferencji Audytingu.
  Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 października 2013 r. w Jachrance k. Warszawy a jej tematem będą Usługi biegłego rewidenta w warunkach kryzysu finansowego. Więcej na ten temat...

 • 8 sierpnia 2013

  Komunikat w sprawie wpłat na indywidualne rachunki


  KRBR przyjęła komunikat informujący o obowiązku dokonywania wpłat środków finansowych na odpowiednie rachunki bankowe, tj. wpłat składek członkowskich wyłącznie na indywidualne rachunki biegłych rewidentów, wpłat opłat z tytułu nadzoru wyłącznie na indywidualne rachunki podmiotów oraz wpłat opłat egzaminacyjnych wyłącznie na indywidualne rachunki kandydatów. Począwszy od stycznia 2014 r. niestosowanie się do ww. obowiązku będzie powodowało zwrot środków wpłaconych na niewłaściwy rachunek bankowy. Więcej na ten temat...

 • 4 września 2013

  Parlament Europejski przyjął zmiany do dyrektywy o rachunkowości


  12 czerwca b.r. Parlament Europejski przyjął zmiany do dyrektywy o rachunkowości. Krzysztof Burnos, członek KRBR oraz Grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP oraz MŚFA wyjaśnia m.in. na czym polegają zmiany i jak wpłyną na rynek usług audytorskich. Więcej na ten temat...

 • 8 sierpnia 2013

  Nowy wzór wniosku o skreślenia podmiotu


  KRBR przyjęła komunikat zmieniający wzór wniosku (P9) o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej. Więcej na ten temat...

 • 19 lipca 2013

  Komunikat KNA dot. badania spółdzielni mieszkaniowych


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat przypominający biegłym rewidentom, wykonującym czynności rewizji finansowej w spółdzielniach mieszkaniowych, o uwzględnianiu przepisów systemowych, stanowiących o zasadach gospodarki finansowej spółdzielni. Więcej na ten temat...

 • 19 lipca 2013

  Nowy skład KNA


  Z dniem 1 lipca br. zakończyła się pierwsza kadencja Komisji Nadzoru Audytowego. Minister Finansów powołał Komisję na nową kadencję (2013-2017), w następującym składzie:
  - przedstawiciele Ministra Finansów: dr Dorota Podedworna-Tarnowska (przewodnicząca KNA), Joanna Dadacz;
  - przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego: Dagmara Wieczorek-Bartczak (zastępca przewodniczącej KNA), Tomasz Piwowarski;
  - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości: prof. dr hab. Marek Kalinowski;
  - przedstawiciele Krajowej Izby Biegłych Rewidentów: Jacek Hryniuk, Sławomir Mirkowski;
  - przedstawiciel organizacji pracodawców: Piotr Kamiński;
  - przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Ewa Jakubczyk-Cały.
  Pierwsze posiedzenie Komisji w nowym składzie odbyło się w dniu 10 lipca br. Więcej na ten temat...

 • 5 lipca 2013

  Lista kandydatów do rad nadzorczych


  KRBR zachęca biegłych rewidentów do zgłaszania kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych. Lista kandydatów, którą prowadzi Polski Instytut Dyrektorów, wraz z regulaminem oraz ankietą dla kandydata znajduje się tutaj. Więcej na ten temat...

 • 5 lipca 2013

  Kwartalnik Corporate Governance zaprasza do współpracy


  Zachęcamy biegłych rewidentów do współpracy z wydawanym przez Fundację Polski Instytut Dyrektorów kwartalnikiem Corporate Governance. Kwartalnik adresowany jest w szczególności do członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz dziedzin pokrewnych.Więcej informacji tutaj Więcej na ten temat...

 • 5 lipca 2013

  Podsumowanie I kadencji KNA


  W związku z zakończeniem w dniu 1 lipca 2013 r. pierwszej kadencji Komisji Nadzoru Audytowego (2009-2013), KNA przyjęła informację podsumowującą czteroletnią działalność. Więcej na ten temat...

 • 13 czerwca 2013

  Warsztat PID - Rada Nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem


  Zapraszamy na warsztat AKADEMII POLSKIEGO INSTYTUTU DYREKTORÓW Rada nadzorcza na posiedzeniu i poza posiedzeniem, który odbędzie się 9.07.2013 r. w Warszawie (hotel Marriott). Dla biegłych rewidentów 50% zniżka.
  Program, zgłoszenie, więcej informacji Więcej na ten temat...

 • 7 czerwca 2013

  Komunikat KNA dot. rozwiązywania umów na usługi audytorskie


  Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła komunikat przypominający o obowiązku niezwłocznego poinformowania KNA o rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego (obligatoryjnych lub fakultatywnych).
  W celu ujednolicenia treści uzyskiwanych informacji opracowano formularz, który stanowi załącznik do komunikat. Więcej na ten temat...

 • 29 maja 2013

  Sprawozdanie KNA

  Informujemy, że Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła sprawozdanie ze swej działalności za rok 2012 r. Sprawozdanie to uwzględnia także działania organów KIBR i Komisji Egzaminacyjnej w zakresie systemu nadzoru publicznego. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Więcej na ten temat...

 • 29 maja 2013

  Szkolenie wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego 2013


  W dniach 25-26 czerwca 2013 r., z inicjatywy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbędą się spotkania dydaktyczne dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z autorami materiałów szkoleniowych. Spotkania będą się odbywały w siedzibie KIBR w Warszawie. Więcej informacji. Więcej na ten temat...

 • 22 maja 2013

  Dokumenty Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)


  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Dokumenty publikowane są na stronie www. mf.gov.pl (zakładka GIIF/Publikacje/Publikacje FATF) w związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracy z FATF. Więcej na ten temat...

 • 23 kwietnia 2013

  Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego - zobowiązanie biegłych rewidentów badających SKOK


  KNA przyjęła komunikat w którym zobowiązała biegłych rewidentów, którzy podpiszą lub podpisali umowy na badanie sprawozdania finansowego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej za 2012 r. do uwzględnienia przy wykonywaniu czynności w tych jednostkach przygotowanej interpretacji wybranych zagadnień prawa bilansowego oraz do sprawdzania czy Zarządy SKOK uwzględniły te interpretacje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Więcej na ten temat...

 • 23 kwietnia 2013

  Komunikat w sprawie zaliczenia do czynności rewizji finansowej badania informacji pro forma, prognoz wyników oraz wyników szacunkowych


  KRBR przyjęła komunikat, w którym poinformowała, że czynności wykonywane na rzecz spółek notowanych w celu wydania raportów dotyczących informacji pro forma, prognoz wyników oraz wyników szacunkowych zalicza się do czynności rewizji finansowej, jako inne usługi poświadczające.
  W związku z powyższym zwrócono uwagę na konieczność zaliczenia tych czynności przez podmioty uprawnione do przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Więcej na ten temat...

 • 8 marca 2013

  Szkolenia RO KIBR w Poznaniu


  RO KIBR w Poznaniu zaprasza do skorzystania ze szkoleń:
  Akademia nowoczesnego pracownika - szkolenie on-line za 0 zł;
  "Rachunek przepływów pieniężnych" – szkolenie e-lerningowe przygotowanego przez BMSS. Więcej na ten temat...

 • 23 stycznia 2013

  Obowiązek zamieszczania informacji na stronach podmiotów

  KRBR przypomina o obowiązku zamieszczania na stronach internetowych przez podmioty uprawnione wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego sprawozdania zawierającego informacje wynikające z art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. Informacje należy zamieścić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Komisja Nadzoru Audytowego zwróciła uwagę, że obowiązek ten nie jest właściwe realizowany. Więcej na ten temat...

 • 16 listopada 2012

  Konwencja o zwalczaniu przekupstwa

  Na przełomie 2012 i 2013 r. odbędzie się kolejny okresowy przegląd (tzw. "3 faza") mający na celu ocenę wdrożenia przez Polskę postanowień Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Przeglądu dokona Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Więcej Więcej na ten temat...

 • 29 października 2012

  Konferencja konsultacyjna EFRAG - KSR


  EFRAG wraz z KSR, we współpracy z KIBR i SKwP, zorganizowały 8 listopada 2012 r. konferencję konsultacyjną na temat dokumentu dyskusyjnego EFRAG/ANC/FRC W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji. Konferencja odbyła się w Warszawie w Ministerstwie Finansów. Więcej na ten temat...

 • 7 października 2012

  Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie SKOK


  KNA przyjęła komunikat skierowany do biegłych rewidentów dokonujących czynności rewizji finansowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Więcej na ten temat...

 • 7 października 2012

  Informacja w sprawie zakresu audytu


  wykonywanego na podstawie art. 87 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
  Zgodnie z art. 87 ww. ustawy SKOK obowiązane są w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 26 stycznia 2013 r., do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Audyty te zostaną przeprowadzone przez biegłych rewidentów. W efekcie ustaleń z odbiorcami wyników audytu zewnętrznego opracowany został dokument zawierający ich oczekiwania wobec biegłych rewidentów, dotyczące zakresu audytów, w tym m.in. potrzebę oceny szczególnych wymogów rachunkowości i systemów informatycznych SKOK, bezpieczeństwa tych systemów, oceny ryzyka i jego monitorowania i stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz sposobu zarządzania SKOK, obejmującego system zarządzania ryzykiem i kapitałem. Informacja KRBR, oczekiwania dotyczące zakresu audytu, pismo NBP, oczekiwania dotyczące zakresu raportu z audytu zewnętrznego. Więcej na ten temat...

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska   Forum Odpowiedzialnego Biznesu    Polski Instytut Dyrektorów  Wydawnictwo RachunkowośćStowarzyszenie Emitentów Giełdowych  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce