Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
26 sierpnia 2014
Posiedzenie KRBR
1 września 2014
Wniosek ws. zwolnienia ze szkolenia - początek
4 września 2014
Teoria i zasady rachunkowości
11 września 2014
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

Dane biegłego

Start » Biegli Rewidenci » Rejestr biegłych » Dane biegłego

Numer rejestru:
11728
Imię i nazwisko:
Tomasz Południewski
Forma wykonywania zawodu:
nie wykonuje zawodu
Informacja o wpisie do zagranicznego rejestru:
-

Partnerzy: