Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
25 lipca 2014
Składka członkowska (II kwartał)
25 lipca 2014
Zaliczka na poczet opłaty z tytułu nadzoru (II kwartał)
29 lipca 2014
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
8 sierpnia 2014
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

BŁĄD 404


Podana strona nie istnieje. Przejdź do strony głównej

Partnerzy: