Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KALENDARIUM
4 września 2014
Teoria i zasady rachunkowości
11 września 2014
Sprawozdania finansowe i ich analiza
17 września 2014
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
18 września 2014
Ekonomia i kontrola wewnętrzna
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

BŁĄD 404


Podana strona nie istnieje. Przejdź do strony głównej

Partnerzy: