Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
24 października 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
25 października 2016
Składka członkowska (III kwartał)
25 października 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
26 października 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

ZA NAMI XVII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Środowisko biegłych rewidentów jest u progu dużych zmian, w życie wchodzą nowe standardy badania, zmieni się też zakres komunikacji audytora z firmą oraz zasady nadzoru nad profesją. O tym, co dokładnie się zmieni i jak się przygotować rozmawiało blisko 350 uczestników XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.

KIBR PARTNEREM I EDYCJI „MENTORING WEEKENDU”

Świat biznesu, nauki, sztuki i organizacji społecznych spotkał się na sopockiej plaży w trakcie pierwszej edycji „Mentoring weekend”. Wydarzenie miało na celu propagowanie idei dzielenia się wiedzą i budowanie relacji między mentorami i osobami, które dopiero budują swoją karierę. KIBR był partnerem wydarzenia.

DYREKTOR FINANSOWY, CZYLI CZŁOWIEK RENESANSU

Zdaniem uczestników Kongresu Dyrektorów Finansowych CFO to dziś wizjoner, który coraz częściej odpowiedzialny jest za CSR i zapewnia firmie odpowiednie finansowanie, znając przy tym nowe technologie oraz nawyki płatnicze klientów. KIBR był partnerem projektu.

KIBR zorganizował panel dla przedsiębiorców na Europejskim Kongresie MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w prowadzeniu biznesu. Takiego wsparcia może udzielić im biegły rewident. O tym, jak audytor może pomóc w rozwoju firmy mówili eksperci panelu KIBR na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach.

Przedstawiciele KIBR uczestnikami międzynarodowego forum Sieci Zapewnienia Jakości

Przedstawiciele Krajowej Komisji Nadzoru wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Atenach w ramach Sieci Zapewnienia Jakości – Quality Assurance Network-Audit. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  w zakresie nadzoru samorządowego i publicznego między instytutami członkowskimi QAN-Audit oraz przedstawicielami nadzorów publicznych.

KIBR ZOSTAŁ PARTNEREM INSTYTUCJONALNYM FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym.

KIBR OBECNY NA ZJEŹDZIE KATEDR RACHUNKOWOŚCI

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości oraz rewizji finansowej były tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Z przemówieniem na otwarcie spotkania oraz referatem wystąpiła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR.

CENTRUM EDUKACJI KIBR POSZUKUJE AUTORA/AUTORÓW

Poszukujemy ekspertów do opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2017 rok. Materiały dotyczyć będą tematu: „Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych."

KIBR PARTNEREM OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie.

DOWIEDZ SIĘ, JAK FUNKCJONUJE TWÓJ SAMORZĄD

Jakie są źródła finansowania KIBR i na co wydawane są pieniądze samorządu? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obsługę biegłych rewidentów? W końcu, jak samorząd wspiera swoich członków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska  Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

WYDŁUŻAMY PONIEDZIAŁKOWY DYŻUR CZĘŚCI DZIAŁÓW KIBR


Zwiększamy dostępność Biura KIBR. W poniedziałki Dział Finansowo-Księgowy oraz Biuro Podawcze będą pracować do godziny 18.

Od najbliższego poniedziałku dyżur dwóch działów Biura KIBR zostaje wydłużony do godziny 18.

Wydłużenie poniedziałkowych dyżurów ma na celu zwiększenie dostępności do pracowników tych działów. Dzięki temu łatwiej będzie skontaktować się z recepcją oraz Działem Finansowo-Księgowym. Interesanci będą mogli szybciej i w dogodniejszym terminie opłacić składki gotówką, złożyć dokumenty, czy załatwić inne sprawy leżące w gestii tych działów.

 


OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM EDUKACJI KIBR


1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:

- Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe (26.10.2016 r.)
wykładowca: Bogdan Gajos
- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego (27.10.2016 r.)
wykładowca: Antoni Kwasiborski
- Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie (15-16.12.2016 r.)
wykładowca: Aneta Wilk-Łyś

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:

- Nowy europejski system prawa ochrony danych osobowych (10.11.2016 r.)
wykładowca: Teresa Grabowska
- Zmiany w międzynarodowych standardach badania w zakresie sprawozdawczości biegłego rewidenta (14.11.2016 r.)
wykładowca: Waldemar Majek
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów (24.11.2016 r.)
wykładowca: Piotr Pisarewicz, Marlena Przekwas
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów (25.11.2016 r.)
wykładowca: Piotr Pisarewicz, Marlena Przekwas
- Konsolidacja sprawozdań finansowych - warsztaty (29-30.11, 5-6,19-20.12.2016 r.)
wykładowca: Artur Raciński


ce.kibr.org.plWięcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij