Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
15 lutego 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
16 lutego 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
19 lutego 2016
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
29 lutego 2016
Sprawozdanie z działalności podmiotu
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w lutym 2016 r. (ze względu na konieczność wcześniejszego ogłoszenia przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2015 r.)

CZY "FIRMY-IDEE" SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ BIZNESU? SPOTKANIE Z PROF. JERZYM HAUSNEREM

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz ACCA mają przyjemność zaprosić na spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem i Mateuszem Zmyślonym, na temat filozofii "Open Eyes Economy" i nowego podejścia do prowadzenia biznesu, pt. "Firma-Idea". WIĘCEJ>>>

KIBR ROZMAWIA O ROZWIĄZANIACH REGULACYJNYCH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SENIORÓW

Prezes KRBR spotkał się z przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej w sprawie odpowiedniego rozwiązania regulacyjnego umożliwiającego zachowanie biegłych rewidentów seniorów w społeczności audytorów. WIĘCEJ>>>

NOWY NADZÓR, NOWE KARY. CZY JESTEŚ NA TO GOTÓW? – ZAPRASZAMY NA WARSZTAT PID

Kierunki zmian w obszarze sprawozdawczości i rewizji finansowej i to jak się do nich przygotować to główne tematy marcowego warsztatu Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego patronem merytorycznym jest KIBR.

POTRZEBNE REFORMY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZAWODU I SAMORZĄDU

Poprawa systemu nadzoru nad zawodem, reforma szkoleń oraz zmiany w modelu biznesowym KIBR - to główne wnioski raportu ROSC. WIĘCEJ>>>

POLSKA WERSJA RAPORTU FEE JUŻ DOSTĘPNA: "WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA. W KIERUNKU DOBRYCH PRAKTYK"

KIBR udostępnił polską wersję raportu Federacji Europejskich Księgowych pt. "Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk". Dokument ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk pozwalających na stosowanie najwyższych standardów przy wyborze biegłego rewidenta. WIĘCEJ>>>

KIBR WSPIERA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

Już działa portal otwartych zasobów edukacyjnych KIBR. Projekt powstał z myślą o wszystkich biegłych rewidentach pragnących podwyższyć swoje kompetencje cyfrowe w wybranych obszarach. WIĘCEJ>>>

MOŻNA SPRAWNIE WYPEŁNIĆ SPRAWOZDANIE P11 ZA POŚREDNICTWEM STRONY KIBR

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.kibr.org.pl wypełniając sprawozdanie P11. KIBR usprawnił korzystanie z elektronicznego formularza. Dzięki temu można go wypełnić szybciej niż dotychczas. WIĘCEJ>>>

SILNA PROFESJA TO SILNA GOSPODARKA - WYNIKA Z RAPORTU IFAC

IFAC w swoim raporcie wykazał, że wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z odsetkiem zatrudnionych księgowych i biegłych rewidentów. Zawodowi księgowi wspierają wzrost gospodarczy poprzez promowanie przejrzystości i wydajności. To przełomowe badanie, po raz pierwszy ukazano powiązanie między wielkością zawodu a rozwojem poszczególnych gospodarek. WIĘCEJ>>>

TRWAJĄ PRACE NAD USTAWĄ O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Śledź na bieżąco działania samorządu w związku z pracami nad ustawą o biegłych rewidentach. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi


ŚP
prof. dr hab. Bronisława Micherdy

Prezesa Regionalnego Oddziału
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
w Krakowie
Członka Komisji Egzaminacyjnej w latach 1992 - 2009


Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim


składają

W imieniu samorządu Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Pracownicy Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Zamknij