Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
30 sierpnia 2016
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
5 września 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
5 września 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
6 września 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat nowych standardów raportowania

Bank Światowy zaprasza do udziału w internetowym warsztacie na temat zmian w standardach raportowania przez biegłego rewidenta. Webinarium odbędzie się 13 września. Temu tematowi zostanie poświęcony także kurs organizowany przez Centrum Edukacji KIBR.

ŁÓDŹ DBA O SENIORÓW

Regionalny Oddział KIBR w Łodzi jako pierwszy region w kraju zorganizował spotkanie „Senior artysta” –warsztat artystyczny dla biegłych rewidentów-seniorów. – To ważny krok w budowaniu społecznych więzi ponadpokoleniowych w naszym samorządzie – wyjaśniają organizatorzy projektu.

KIBR W JURY KONKURSU „RAPORTY SPOŁECZNE”

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została zaproszona do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. To wielkie wyróżnienie dla samorządu.

KIBR PARTNEREM OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie.

KIBR PARTNEREM SPOTKANIA „BIZNES, CSR I PRAWA CZŁOWIEKA”

Za nami spotkanie z cyklu „Zarządzanie wartościami w firmie: liderzy o CSR”, którego partnerem była Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Tym razem zgromadzeni w Sky Clubie goście – przedstawiciele trójmiejskich środowisk biznesowych i naukowych – mieli okazję wysłuchać wykładu Jacqueline Kacprzak, Radcy Ministra w Ministerstwie Rozwoju, zatytułowanego „Binzes, CSR i prawa człowieka”.

KIBR PRZEKAZAŁA UWAGI DO PROJEKTU NOWEJ USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przygotowała stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach (projekt z dnia 6 lipca 2016 r.). Prezentuje w nim komplet uwag do najnowszych rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów.

KIBR PARTNEREM KONFERENCJI Z CYKLU EKONOMIA/KULTURA/ WARTOŚCI

Przyszłość współczesnej ekonomii i kondycja społeczeństw to zagadnienia, które stanowiły temat przewodni konferencji z cyklu ekonomia/kultura/wartości, zorganizowanej na Politechnice Gdańskiej 13 czerwca 2016 r. KIBR był partnerem wydarzenia.

POLSKA WERSJA WYTYCZNYCH RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO G4 JUŻ DOSTĘPNA

60 proc. przedsiębiorstw na świecie stosuje standardy GRI przy raportowaniu danych niefinansowych. Teraz także polskie firmy mogą stosować międzynarodowe wytyczne. KIBR był partnerem tłumaczenia najnowszej wersji standardu na język polski. 28 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja z okazji upublicznienia polskiej wersji standardu.

DOWIEDZ SIĘ, JAK FUNKCJONUJE TWÓJ SAMORZĄD

Jakie są źródła finansowania KIBR i na co wydawane są pieniądze samorządu? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obsługę biegłych rewidentów? W końcu, jak samorząd wspiera swoich członków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.

RUSZYŁY ZAPISY NA XVII DOROCZNĄ KONFERENCJĘ AUDYTINGU

Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku. WIĘCEJ>>>
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu  uprawnionego
(Warszawa, 08.09.2016 r.)
- Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej SKOK
(Warszawa, 12.09.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 21.09.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych
(Warszawa, 22-23.09.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)
- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego
(Warszawa, 27.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej
(Warszawa, 13-14.09.2016 r.)
- Wybrane problemy związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(Warszawa, 30.09.2016 r.)
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 24.11.2016 r.)
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 25.11.2016 r.)


Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij