Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
2 czerwiec 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
11 czerwiec 2015
Finanse
12 czerwiec 2015
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
15 czerwiec 2015
Prawo gospodarcze
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

WYZWANIA STOJĄCE PRZED SAMORZĄDEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW

W dniach 24-26.06.2015 br. w Jachrance k. Warszawy odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. O tym, jak Józef Król, prezes KRBR postrzega upływającą kadencję możemy przeczytać w majowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas. WIĘCEJ>>>

KONFERENCJA START-UP Z PRZYSZŁOŚCIĄ: "RÓBMY BIZNES, NIE START-UP"

- Start-up to nie jest zabawa na rachunek inwestora. O sukcesie zawsze świadczy umiejętność wdrożenia wizji w życie - usłyszeli przyszli biznesmeni podczas konferencji "Start-up z przyszłością" zorganizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. WIĘCEJ>>>

REGIONALNE ODDZIAŁY KIBR WAŻNE DLA ROZWOJU PROFESJI

Zapewnianie szkoleń dla biegłych rewidentów, dbałość o ciągły rozwój przedstawicieli zawodu, promowania postaw etycznych oraz integracja środowiska - to główne cele, które realizowały Regionalne Rady Biegłych Rewidentów w kończącej się kadencji. WIĘCEJ>>>

110 TYS. DLA FUNDACJI "ORLEN - DAR SERCA"

Charytatywny marszobieg "Biegam, Bo Lubię POMAGAM" pozwolił zasilić konto Fundacji "ORLEN - Dar Serca" sumą ponad 110 tys. złotych. Biegowa drużyna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów też ma swój udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu. WIĘCEJ>>>

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY BADANIA ZWIĘKSZĄ JAKOŚĆ AUDYTU

KNA zatwierdziła uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nakładające na polskich biegłych rewidentów obowiązek stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowego standardu kontroli jakości usług. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Jachrance k. Warszawy. Przedmiotem obrad Zjazdu, poza wyborami władz samorządu na nową kadencję (2015-2019) oraz przyjęciem programu działania KIBR na te lata, będzie uchwalenie zmian statutu KIBR, zmian podstawowych zasad gospodarki KIBR oraz zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów. Więcej >>>

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka