Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
9 maja 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
9 maja 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
10 maja 2016
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
11 maja 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „DWA ŚWIATY: AUDYTORA I BIZNESU”

Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na rozmowę, o tym jak jest postrzegana, jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca biegłego rewidenta z biznesem. Na pytania, o to jakie są korzyści z audytu i jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo odpowiedzi będą szukali uczestnicy konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu” organizowanej 3 czerwca 2016 r. w warszawskich Arkadach Kubickiego. WIĘCEJ>>>

KIBR PARTNEREM SESJI VIII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO W KATOWICACH

W dniach 18-20 maja odbędzie się ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego. KIBR został partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?” WIĘCEJ>>>

BIEGLI REWIDENCI DOSTANĄ NARZĘDZIA POMOCNE W RAPORTOWANIU DANYCH NIEFINANSOWYCH

Osoby odpowiedzialne za raportowanie danych niefinansowych mogą teraz skorzystać z praktycznego przewodnika po raportowaniu. Niebawem dostępna będzie także polska wersja najnowszych standardów raportowania CSR a biegli rewidenci... WIĘCEJ>>>

ZNAMY PROJEKT NOWEJ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. W nowych założeniach uwzględniono dużą część postulatów zgłaszanych przez KIBR w toku konsultacji społecznych. Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój środowiska. Czas na przyjęcie nowej ustawy regulator ma do 17 czerwca bieżącego roku. WIĘCEJ>>>

KIBR NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ

Krzysztof Burnos, prezes KRBR na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Senioralnej apelował o ustawowe uregulowanie problemu emerytowanych biegłych rewidentów, którzy nie wykonują już zawodu. Członkowie Komisji zapowiedzieli konkretne działania w tej sprawie. WIĘCEJ>>>

KIBR PATRONEM XI EDYCJI KONKURSU – DYREKTOR FINANSOWY ROKU

Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Po raz pierwszy KIBR został zaproszony do objęcia projektu patronatem. WIĘCEJ>>>

11 KWIETNIA RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA – MSB W PRAKTYCE

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR zapraszają na bezpłatne trzydniowe szkolenia z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania w praktyce. WIĘCEJ>>>

KIBR Z PID O PLANOWANYCH ZMIANACH NA RYNKU AUDYTU

10 marca w Gdańsku odbył się warsztat zorganizowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Polski Instytut Dyrektorów oraz ACCA. Spotkanie poświęcone było planowanym zmianom na rynku audytu. WIĘCEJ>>>

KIBR DOŁĄCZYŁ DO MIĘDZYNARODOWEJ INICJATYWY NA RZECZ PROMOWANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI WZORCÓW EDUKACJI

KIBR został 12 instytutem zawodowych księgowych z Unii Europejskiej, który dołączył do inicjatywy Common Content Project na rzecz rozwoju i ujednolicenia zasad kształcenia biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>>

BIEGLI REWIDENCI POTRZEBUJĄ MIĘKKICH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności miękkie są niezbędne do prowadzenia biznesu na konkurencyjnym rynku. Biegli rewidenci także powinni je nabywać. Dlatego KIBR umożliwił audytorom włączenie szkoleń z umiejętności miękkich w zakres samokształcenia i poszerzył o tę tematykę ofertę kursów dla biegłych rewidentów. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Szkolenia dla wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 roku

Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami planującymi prowadzenie tych seminariów w 2016 roku (więcej informacji).
OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(Warszawa, 24-25.05.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych
(Warszawa, 30-31.05.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(Warszawa, 22-23.06.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 21.09.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej wg standardów COSO dla biegłego rewidenta1
(Warszawa, 16.05.2016 r.)
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 20.06.2016 r.)
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 21.06.2016 r.)
- Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej
(Warszawa, 13-14.09.2016 r.)

3) Kursy z umiejętności miękkich - zaliczają samokształcenie:
- Jak skutecznie rozmawiać i budować relacje - czyli style komunikacji w praktyce
(Warszawa, 12.05.2016 r.)
- Efektywne zarządzanie czasem
(Warszawa, 13.05.2016 r.)
- Jak prowadzić skuteczne prezentacje dla klientów cz. I
(Warszawa, 03.06.2016 r.)
- Komunikacja z klientem
(Warszawa, 10.06.2016 r.)
- Jak prowadzić skuteczne prezentacje dla klientów cz. II
(Warszawa, 27.06.2016 r.)
- Jak zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym - trening antystresowy
(Warszawa, 30.08.2016 r.)
- Asertywność w praktyce biegłego rewidenta
(Warszawa, 31.08.2016 r.)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij