Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

E-LEARNING
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
2 września 2015
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
3 września 2015
Teoria i zasady rachunkowości
8 września 2015
Posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
10 września 2015
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. na 376 zł (94 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2015 r. w wysokości 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2015 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2015 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2015 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2015 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2015 r. wynosi 756,00 zł.

KU CZEMU ZMIERZAMY

Wywiad z Krzysztofem Burnosem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów możemy przeczytać w sierpniowym numerze RACHUNKOWOŚCI, a także dzięki uprzejmości Redakcji u nas. WIĘCEJ>>>

CSR - WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BIZNESU

Czy firma dba o pracowników, uczciwie traktuje dostawców, respektuje lokalne społeczności i szanuje środowisko naturalne? To pytania, z którymi coraz częściej mierzą się przedsiębiorcy. Odpowiedzi będą szukali goście konferencji współorganizowanej przez KIBR. WIĘCEJ>>>

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY KNA Z ORGANAMI KIBR

Pani dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, w wystąpieniu otwierającym VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów podsumowała dotychczasową współpracę pomiędzy KNA a organami KIBR. WIĘCEJ>>>

PIERWSZA ROZMOWA Z NOWYM PREZESEM KRBR: "PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU ZALEŻY OD NAS SAMYCH"

- Jeśli nie pokażemy rynkowi, jaki drzemie w nas potencjał, zmarnujemy ogromną szansę - mówi nowy prezes KRBR Krzysztof Burnos. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Partnerzy:

Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Polski Instytut Dyrektorów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka

KIBR POSZUKUJE AUDYTORA
KIBR poszukuje podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych celem wykonania usług badania sprawozdań finansowych KIBR za lata obrotowe 2015 i 2016.
Więcej informacji.
Zapraszamy do składania ofert


Oferta szkoleniowa CE KIBR

1) Kursy dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego:
- Dokumentowanie procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSRF
(Warszawa: grupa I: 17-18.09.2015 r., grupa II: 15-16.10.2015 r.)
- Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych
(Warszawa: grupa I: 08-09.10.2015 r., grupa II: 05-06.11.2015 r.)
- Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa
(Warszawa: grupa I: 28-29.09.2015 r., grupa II: 29-30.10.2015)


2) Prowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostki wg Międzynarodowych Standardów Badania z wykorzystaniem systemów informatycznych (Warszawa: 25.09.2015 r.)
Kurs zalicza 8 godzin samokształcenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 r.


Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij