Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
30 czerwca 2016
Prawo podatkowe (część I)
30 czerwca 2016
Złożenie aktualizacji zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin ODZ lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez KRBR (dotyczy jednostek wpisanych wcześniej do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania ODZ)
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

FEE PODSUMOWAŁA STAN IMPLEMENTACJI UNIJNEJ REFORMY

Federacja Europejskich Księgowych opracowała dokument, w którym podsumowuje stan implementacji unijnego rozporządzenia ws. badań JZP. FEE prezentuje także opcje, z których państwa członkowskie skorzystały w procesie implementacji i zauważa, że kraje poszły w kierunku europejskiego harmonizacji rynku.

KIBR OBECNY NA IV KONGRESIE MORSKIM W SZCZECINIE

Przy budowaniu statków ważna jest współpraca – także z biegłym rewidentem. To jeden z wniosków bloku „Stocznie, żegluga i porty” w trakcie IV Kongresu Morskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele KIBR. Samorząd po raz pierwszy został zaproszony do udziału w wydarzeniu.

17 CZERWCA W ŻYCIE WESZŁO ROZPORZĄDZENIE WS. BADAŃ JZP

17 czerwca w życie wchodzą postanowienia unijnego rozporządzenia ws. wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Zmienią się regulacje dotyczące m.in. audytu oraz kontroli jakości badania sprawozdań finansowych tych jednostek. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym podpowiada, od kiedy i w jakim zakresie należy stosować nowe przepisy.

KIBR PARTNEREM TŁUMACZENIA STANDARDÓW RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO – ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Raportowanie niefinansowe w Polsce”. W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie polska wersja standardu raportowania GRI G4. KIBR był partnerem tłumaczenia.

MINISTERSTWO FINANSÓW PRZYCHYLI SIĘ DO PROPOZYCJI UREGULOWANIA KWESTII BIEGŁEGO REWIDENTA - SENIORA

Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, że resort przychyli się do zgłaszanych propozycji uregulowania kwestii biegłego rewidenta trwale niewykonującego zawodu. I zapowiada plany uruchomienia „rejestru biegłych rewidentów – seniorów”.

KIBR BYŁ PARTNEREM SESJI W TRAKCIE EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

KIBR był partnerem sesji „Podatki. Korupcja i szara strefa - jak uzdrowić system?” w trakcie tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Uczestnicy rozmawiali o skali problemu, proponowanych zmianach prawnych i doświadczeniach różnych branż. W sesji wziął udział Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Gościem specjalnym debaty był Minister Finansów Paweł Szałamacha.

RUSZYŁY ZAPISY NA XVII DOROCZNĄ KONFERENCJĘ AUDYTINGU

Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku. WIĘCEJ>>>

ZNAMY PROJEKT NOWEJ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. W nowych założeniach uwzględniono dużą część postulatów zgłaszanych przez KIBR w toku konsultacji społecznych. Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój środowiska. Czas na przyjęcie nowej ustawy regulator ma do 17 czerwca bieżącego roku. WIĘCEJ>>>

KIBR PATRONEM XI EDYCJI KONKURSU – DYREKTOR FINANSOWY ROKU

Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Po raz pierwszy KIBR został zaproszony do objęcia projektu patronatem. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(Warszawa, 22-23.06.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 21.09.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych
(Warszawa, 22-23.09.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Konsolidacja sprawozdań finansowych – warsztaty
(Warszawa, 29-30.06; 06-07; 11-12.07.2016 r.)
- Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej
(Warszawa, 13-14.09.2016 r.)

3) Kursy z umiejętności miękkich - zaliczają samokształcenie:
- Jak zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym - trening antystresowy
(Warszawa, 30.08.2016 r.)
- Asertywność w praktyce biegłego rewidenta
(Warszawa, 31.08.2016 r.)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij