Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
6 października 2016
Prawo podatkowe (część II)
7 października 2016
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej
12 października 2016
Posiedzenie Krajowej Komisji Nadzoru
12 października 2016
VI Konferencja Finansowa Instytutu Audytorów Wewnętrznych
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
PUBLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

KIBR ZOSTAŁ PARTNEREM INSTYTUCJONALNYM FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym.

KIBR OBECNY NA ZJEŹDZIE KATEDR RACHUNKOWOŚCI

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości oraz rewizji finansowej były tematem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Z przemówieniem na otwarcie spotkania oraz referatem wystąpiła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR.

ROLA AUDYTORA W ROZWOJU BIZNESU BĘDZIE TEMATEM PANELU KIBR NA EUROPEJSKIM KONGRESIE MŚP

Czy decyzje firmy są rentowne? Jak przekonać bank lub inwestora i jak upewnić się, czy firma ma bezpieczną strategię podatkową ? O roli audytora we wsparciu rozwoju biznesu będą mówili uczestnicy panelu organizowanego przez KIBR w ramach VI Europejskiego Kongresu MŚP. Spotkanie odbędzie się 11 października.

CENTRUM EDUKACJI KIBR POSZUKUJE AUTORA/AUTORÓW

Centrum Edukacji KIBR poszukuje autora/ów do opracowania materiałów do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na 2017 rok z tematu: "Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych."

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ - ODPOWIEDZIALNY BIZNES"

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konferencji „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 6 października 2016 r.

JUŻ PONAD 200 OSÓB ZGŁOSIŁO UDZIAŁ W XVII DOROCZNEJ KONFERENCJI AUDYTINGU

200 osób zgłosiło się już do udziału w XVII Dorocznej Konferencji Audytingu. Znamy też kolejne nazwiska ekspertów i patronów tegorocznego wydarzenia. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

KIBR PARTNEREM OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów zaprasza na Open Eyes Economy Summit – międzynarodowy szczyt poświęcony ekonomii wartości. W trakcie dwóch dni uczestnicy forum będą mówić o idei  ekonomii otwierających się oczu, koncepcji „firmy-idei” oraz o metodach współpracy w trójkącie „społeczeństwo – biznes – instytucje”. OEES odbędzie się 15-16 listopada w Krakowie.

DOWIEDZ SIĘ, JAK FUNKCJONUJE TWÓJ SAMORZĄD

Jakie są źródła finansowania KIBR i na co wydawane są pieniądze samorządu? Jak pracuje Izba i kto odpowiada za obsługę biegłych rewidentów? W końcu, jak samorząd wspiera swoich członków i dba o ich interesy zawodowe? Zapraszamy do lektury folderu o tym, jak funkcjonuje KIBR.
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

WYDŁUŻAMY PONIEDZIAŁKOWY DYŻUR CZĘŚCI DZIAŁÓW KIBR

Zwiększamy dostępność Biura KIBR. W poniedziałki Dział Finansowo-Księgowy oraz Biuro Podawcze będą pracować do godziny 18.

Od najbliższego poniedziałku dyżur dwóch działów Biura KIBR zostaje wydłużony do godziny 18.

Wydłużenie poniedziałkowych dyżurów ma na celu zwiększenie dostępności do pracowników tych działów. Dzięki temu łatwiej będzie skontaktować się z recepcją oraz Działem Finansowo-Księgowym. Interesanci będą mogli szybciej i w dogodniejszym terminie opłacić składki gotówką, złożyć dokumenty, czy załatwić inne sprawy leżące w gestii tych działów.


OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)
- Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego
(Warszawa, 27.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Wybrane problemy związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(Warszawa, 30.09.2016 r.)
- Zmiany w międzynarodowych standardach badania w zakresie sprawozdawczości biegłego rewidenta
(Warszawa, 20.10.2016 r. i 14.11.2016 r.)
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów 
(Warszawa, 24.11.2016 r.)
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów 
(Warszawa, 25.11.2016 r.)


Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij