Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
30 maja 2016
Posiedzenie Komisji ds. ewidencji
31 maja 2016
Ostateczny termin przesyłania wniosków o przyznanie medalu KIBR
2 czerwca 2016
Finanse
6 czerwca 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ
SKŁADKI I OPŁATY

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 400 zł (100 zł za kwartał).
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła wysokość niższej składki członkowskiej biegłych rewidentów na 2016 r. na 20 zł (5 zł za kwartał).

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU WPISU NA LISTĘ PODMIOTÓW W 2016 R.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2016 r. na 1500 zł.

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NADZORU W 2016 R.

Opłata roczna z tytułu nadzoru w 2016 r. wynosi 1,75% przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych osiągniętych w 2016 r., jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r.
Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru za 2016 r. zostanie ogłoszona w marcu 2016 r. wynosi 779,00 zł.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI KIBR ZAPRASZA DO ROZMOWY O DOBREJ KOMUNIKACJI

O tym, jak powinna wyglądać komunikacja na linii biznes-audytor będą rozmawiać uczestnicy konferencji Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie „Dwa światy: audytora i biznesu”. Konferencja odbędzie się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie 3 czerwca 2016 r. Zapraszamy do lektury rozmowy z Ewą Sowińską, zastępcą prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i przewodniczącą Komisji KRBR ds. szkoleń, która będzie jednym z... WIĘCEJ>>>

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

“Trzy linie obrony. Przeżytek czy skuteczny system ochrony w turbulentnym środowisku?” to temat tegorocznej konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. KIBR jest partnerem merytorycznym wydarzenia. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w hotelu Marriott w Warszawie. WIĘCEJ>>>

RUSZYŁY ZAPISY NA XVII DOROCZNĄ KONFERENCJĘ AUDYTINGU

Unijna reforma rynku audytorskiego, międzynarodowe standardy badania i ryzyko w pracy biegłego rewidenta to główne tematy tegorocznej Konferencji Audytingu. Ponad 300 uczestników w trakcie trzech dni będzie rozmawiało o bieżących wyzwaniach rynku audytu. Konferencja odbędzie się 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku. WIĘCEJ>>>

SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 2016 ROKU

Informujemy, że Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych, przygotowywanych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, z wykładowcami seminariów w 2016 roku. Zapraszamy do udziału w szkoleniach. WIĘCEJ>>>

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ „DWA ŚWIATY: AUDYTORA I BIZNESU”

Regionalny Oddział KIBR w Warszawie zaprasza na rozmowę, o tym jak jest postrzegana, jak wygląda i jak powinna wyglądać współpraca biegłego rewidenta z biznesem. Na pytania, o to jakie są korzyści z audytu i jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo odpowiedzi będą szukali uczestnicy konferencji „Dwa światy: audytora i biznesu” organizowanej 3 czerwca 2016 r. w warszawskich Arkadach Kubickiego. WIĘCEJ>>>

BIEGLI REWIDENCI DOSTANĄ NARZĘDZIA POMOCNE W RAPORTOWANIU DANYCH NIEFINANSOWYCH

Osoby odpowiedzialne za raportowanie danych niefinansowych mogą teraz skorzystać z praktycznego przewodnika po raportowaniu. Niebawem dostępna będzie także polska wersja najnowszych standardów raportowania CSR a biegli rewidenci... WIĘCEJ>>>

ZNAMY PROJEKT NOWEJ USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt ustawy o biegłych rewidentach. W nowych założeniach uwzględniono dużą część postulatów zgłaszanych przez KIBR w toku konsultacji społecznych. Wciąż są jednak w projekcie zapisy, które budzą niepokój środowiska. Czas na przyjęcie nowej ustawy regulator ma do 17 czerwca bieżącego roku. WIĘCEJ>>>

KIBR PATRONEM XI EDYCJI KONKURSU – DYREKTOR FINANSOWY ROKU

Do 30 czerwca wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za finanse działających w Polsce firm, mają możliwość, poprzez wskazanie swych dokonań i sukcesów, powalczyć o statuetki oraz tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Po raz pierwszy KIBR został zaproszony do objęcia projektu patronatem. WIĘCEJ>>>

<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Więcej aktualności


Więcej artykułów

Chcesz otrzymywać biuletyny KIBR?
Zostaw nam swój adres e-mail!

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA CE KIBR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Edukacji KIBR:

1) Kursy w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów:
- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(Warszawa, 24-25.05.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych
(Warszawa, 30-31.05.2016 r.)
- Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
(Warszawa, 22-23.06.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 21.09.2016 r.)
- Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe
(Warszawa, 26.10.2016 r.)

2) Pozostałe kursy - zaliczają samokształcenie:
- Systemy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej wg standardów COSO dla biegłego rewidenta1
(Warszawa, 16.05.2016 r.)
- Wprowadzenie do ubezpieczeń w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 20.06.2016 r.)
- Bezpieczeństwo, ryzyka i produkty ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej i praktyce biegłych rewidentów
(Warszawa, 21.06.2016 r.)
- Kontrola przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej
(Warszawa, 13-14.09.2016 r.)

3) Kursy z umiejętności miękkich - zaliczają samokształcenie:
- Jak prowadzić skuteczne prezentacje dla klientów cz. I
(Warszawa, 03.06.2016 r.)
- Komunikacja z klientem
(Warszawa, 10.06.2016 r.)
- Jak prowadzić skuteczne prezentacje dla klientów cz. II
(Warszawa, 27.06.2016 r.)
- Jak zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym - trening antystresowy
(Warszawa, 30.08.2016 r.)
- Asertywność w praktyce biegłego rewidenta
(Warszawa, 31.08.2016 r.)

Więcej informacji i rejestracja pod adresem: ce.kibr.org.pl

Zamknij