Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

KALENDARIUM
17 kwietnia 2014
Finanse
24 kwietnia 2014
Prawo podatkowe (część II)
25 kwietnia 2014
Składka członkowska (I kwartał)
25 kwietnia 2014
Opłata z tytułu nadzoru zaliczka (I kwartał)
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

BŁĄD 404


Podana strona nie istnieje. Przejdź do strony głównej

Partnerzy: