Krajowa Izba
Biegłych Rewidentów

Z PRAC NAD USTAWĄ
KONSULTACJE KIBR
KALENDARIUM
30 czerwca 2016
Prawo podatkowe (część I)
30 czerwca 2016
Złożenie aktualizacji zakresu tematycznego, okresu rozliczeniowego, minimalnej liczby godzin ODZ lub wytycznych organizacyjno-metodycznych, określonych przez KRBR (dotyczy jednostek wpisanych wcześniej do wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania ODZ)
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji do opiniowania aktów prawnych
4 lipca 2016
Posiedzenie Komisji ds. szkoleń
Pełne kalendarium
ZNAJDŹ
STANDARDY REWIZJI
ORAZ JAKOŚCI
ALERTY MSB
KODEKS ETYKI
ZAJRZYJ DO
RACHUNKOWOŚCI
ZOSTAŃ CZŁONKIEM
RADY NADZORCZEJ

BŁĄD 404


Podana strona nie istnieje. Przejdź do strony głównej

Partnerzy:

http://www.accapolska.pl/
the Association of Chartered Certified Accountants DATEV Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Krajowa Izba Doradców Podatkowych Polski Instytut Dyrektorów Wydawnictwo Rachunkowość Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce